Ngàn Năm Sen Nở
Ngày rằm tháng 4 bừng ánh đạo, đón mừng thế tôn đã ra đời.

Cứu giúp bao người khỏi khổ đau, xa lìa bến lên bờ xa.
Như lai thế tôn ngời ngời sáng, chợt người vui mừng trổi nhạc thiên.
7 đóa sen 5 gót ngọc, 9 rồng phun nước tắm như lai...
ĐK: Thế tôn thế tôn đã ra đời, hát ca lên đi hỡi muôn loài.
Sen vàng ngàn năm đã hóa nở, tươi mát nhân gian sạch bụi trần.
Dòng người đứng lặng tâm thành kín, chấp tay qui hương bậc đạo .
Muôn chim trổi nhạc ngàn hoa nở, thế tôn thế tôn đã ra đời...

Mời nghe nhạc: Ngàn Năm Sen Nở, nhạc Bằng Cường

bấm vào đây để tải