Quán Thế Âm

Quán Thế Âm

 

 

Ở giữa trái tim con

Trong ngần hình ảnh mẹ

Trải bao nước bao non

Giọt cam lồ mát mẻ

 

Vào đời con khát sữa

Mẹ hiện bóng mẹ già

Buổi con nhọc đường xa

Mẹ chính là bóng mát

 

Trừ nỗi đau nỗi chết

Mẹ là thuốc trường sinh

Giữa đôi bờ sinh diệt

Mẹ là thuyền từ linh.

 

Mẹ là kho châu báu

Thay đổi sự bần cùng

Đưa con rời hiềm đạo

Sẵn cầu, thuyền thung dung.

 

Mẹ - trong ngần vầng trăng

Chữa đau thương ái nhiễm

Mẹ - mặt trời thánh thiện

Xoá đêm đài vô minh.

 

Hôm sớm tâm nhập tâm

Chấp tay sen tín niệm

Mẹ từ bi thị hiện

Mẹ hiền Quán Thế Âm

 

Quay về nghe tự tánh

Thôi xót nỗi đau mình

Nguyền gọi hết tánh linh

Trở về nương náu mẹ

 

Mẹ chính là người mẹ

Cho hoa hồng nở hoa

Mẹ chính là bà mẹ

Cho ta thành tựu ta.

         Tâm Hương

Chia sẻ: facebooktwittergoogle