Cõi Tạm (Sách mới)

Thơ văn chỉ tuôn trào ra khi lòng người tràn dâng niềm xúc cảm, tâm sự đong đầy hoài niệm một cái gì xa xưa thật đẹp giờ chỉ còn là ký ức hay rung động trước một hình ảnh, một cảnh vật, một con người . . . thật lãng mạn, đẹp tuyệt vời trong hiện tại.Thơ văn không phải để bình phẩm đúng sai, để chê dở khen hay. . . Thơ văn là tâm

Xem tiếp »

Đi Vào Pháp Giới Hoa Nghiêm Tập 1
11/02/2023
Đi vào Thế giới Hoa nghiêm là đi vào Bồ đề tâm thanh tịnh và được cụ thể hóa bằng nguyện và hạnh.
Những viên ngọc quý (sách mới)
08/11/2022
Kinh điển Đại thừa là do Đức Phật nói, chú không do ai khác. Hàng Thanh văn không đủ khả năng để nói đến kinh điển Đại thừa. Hàng Duyên giác không đủ khả năng nói đến kinh điển Đại thừa
Đường về Tịnh độ - The way to the Pure land (sách mới)
21/09/2022
Đại chúng phai luôn nhơ nghi nhàm chan cõi Sa Bà ngu trươc nhơ uế, vui thich Tinh độ, niêm Phât lơn tiếng và hành bô thi. Phai siêng năng tinh tiến hành tri, đừng đăm chim trong ngu duc10 (tài, săc, danh,
Tu tập tịnh giới và pháp môn Tịnh độ (sách mới)
26/05/2022
Chúng ta muốn tu tập pháp môn Tịnh độ thành công thì sự thành công ấy, phải đặt trên nền tảng của Tịnh giới. Bởi vì, thế giới Tịnh độ của chư Phật nói chung và thế giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà nói riêng, đều được thiết lập trên nền tảng của Tịnh giới. Tịnh giới có ba chủng
Tịnh Độ Tập Yếu II (sách mới)
10/03/2022
Quyển “Tịnh Độ Tập Yếu II” ra mắt quý độc giả, các vị đồng tu không ngoài ý nguyện muốn gởi đến quý vị thông điệp “Thế giới thanh bình, tâm thức an nhiên, muôn họ cùng tu, vạn loài giải thoát.”
Niệm Định Tuệ Hữu Lậu và Niệm Định Tuệ Vô lậu (sách tái bản)
06/01/2022
Ngôn ngữ là một phương tiện để diễn tả đạo lý, nhưng thể thật của đạo đã vượt ra ngoài ngôn ngữ và tất cả ý niệm. Vì vậy, một khi chúng ta đã liễu tri được nghĩa chân thật của đạo thì lúc đó sẽ thấu tỏ được sự diệu dụng của phương tiện ngôn ngữ. Nếu xét về nghĩa chân thật của đạo, thì đó chính là chân tâm...
Giải Nghĩa Kinh Kim Cang, Bát Nhã & 33 Bài Kệ Của Các Vị Tổ Ấn - Hoa (sách mới)
05/01/2022
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, Tâm Kinh và 33 Bài Kệ Của Các Vị Tổ Ấn - Hoa vốn đã có nhiều bản chú giải của các bậc đại lão Hòa Thượng - Những bậc thầy có trí tuệ rộng lớn. Tôi là người trí cạn nên có thể chưa hiểu hết nội dung thâm sâu của những bản kinh này. Nhưng mỗi lần đọc các...
Phát Khởi Bồ-tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (sách mới)
05/01/2022
Nhận thấy sự hữu ích vô giá của quyển sách, chắc chắn sẽ giúp mọi người tiến triển thêm trên bước đường học Phật, tôi không ngần ngại sự thiếu kiến thức của mình, mạo muội xin phép được tỉnh giản, lược bỏ những phần Hán văn, để mọi người dễ đọc.
Chung một niềm vui
03/01/2022
Mỗi buổi sáng quý thầy quý cô có tụng kinh Bát đại nhân giác đó: "thế gian vô thƣờng, quốc độ nguy thúy". Có không? Thế gian vô thƣờng thì làm gì có now? Tất cả là một dòng chảy liên tục, cái này diệt thì cái kia sinh. Vậy thì làm gì có cái now và here!
Phật Thuyết A-Di-Đà Kinh ( Giới Thiệu – Dịch – Chú Giải)
23/06/2021
Tín - Hạnh - Nguyện là điều kiện hay nhân duyên tối thiểu để kích hoạt phước đức và nuôi lớn phước đức làm người. Tín là niềm tin. Không có niềm tin là không có sự hy vọng. Không có sự hy vọng là không có sự vươn tới và