Vai trò của chư thiên vào những thời điểm quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật

Vào những thời điểm quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, chư thiên thường đóng vai hỗ trợ. Trong các bản kinh, chúng ta thấy chư thiên thường có mặt tại những thời điểm bước ngoặt của Đức Phật; họ thể hiện sự hoan hỷ, tôn kính đối với Ngài và truyền thông điệp của Ngài đến khắp mọi nơi.

Xem tiếp »

Lục thành tựu trong kinh Hoa nghiêm
23/06/2022
Hoa nghiêm thám huyền ký y vào bộ Hoa nghiêm 60 quyển, thuộc Đại tạng kinh 9, số 278, do Phật-đà Bạt-đà-la thời Đông Tấn dịch từ Phạn sang Hán, mà giải thích. Phạm vi bài này sẽ nói về tín, nghe, thời, xứ và chủ thành tựu. Chúng thành tựu sẽ được nói ở số báo sau. Đại phương quảng hoa nghiêm, phẩm Thế gian tịnh nhãn ghi:...
Đạo Sinh: Vô ngã và nhân cách thời đại
27/05/2022
Vô ngã là một trong những quan niệm đặc hữu của Phật giáo. Nó làm nền tảng cho mọi nhận thức của người Phật tử về chính mình và thế giới. Ngay từ thời đức Phật, quan niệm này đã được sử dụng để loại trừ nhận thức sai lầm về một thực thể hằng hữu trong một chúng sinh, đồng thời được xem như yếu tính quyết định sự tồn tại của nó...
Những giá trị phổ quát của Bồ tát hành
18/05/2022
Trước khi học triết học, rồi tư duy trên cơ sở những gì được lưu truyền qua các thế hệ triết gia, ông cũng như mọi sinh vật khác bị ném vào một thế giới được biết là đã tồn tại từ một khởi điểm thời gian nào đó, hay không từ một khởi điểm nào cả. Thế giới ấy luôn luôn biến động. Cho đến một lúc, trong ông, và cũng là...
Lý tưởng Bồ-tát trong Lục Độ Tập Kinh
16/05/2022
Thiền sư Khương Tăng Hội (?- 280) người gốc nước Khương Cư (vùng Sogdiane), thuộc giai cấp Bà-la-môn. Cha mẹ ngài sinh sống ở Thiên Trúc, sau đó đến trú tại vùng đất Giao Châu làm nghề buôn bán. Một số tài liệu thì cho rằng chỉ có cha ngài là gốc Khương Cư, đến Giao Châu buôn bán và sau đó cưới vợ là một cô gái người Việt và sinh...
Vài suy nghĩ về vấn đề sử liệu của Phật giáo Việt Nam
18/01/2022
Trong Phật giáo, có một giáo pháp rất tuyệt vời đóng góp to lớn cho nền giáo lý Phật giáo, nhất là tư tưởng Đại thừa, đó là giáo pháp duyên khởi - tánh không mà kinh Kim cang trình bày với một câu nổi tiếng: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. Tuy nhiên, phải chăng do hiểu nhầm giáo pháp tánh không mà Phật giáo không...
Những đặc điểm tư tưởng của Phật giáo Nguyên thủy, Bộ phái và Đại thừa
14/01/2022
Phật giáo là dòng chảy tư tưởng của nhân loại không ngừng thay đổi, là hệ thống triết học có giá trị nhân văn và triết lý sống, đưa con người từ khổ đau về với an lạc, có giá trị thực tiễn về mặt lịch sử lẫn tinh thần. Giáo lý Phật giáo dù có trải qua bao nhiêu ngàn năm, qua bao nhiêu sự thay đổi...
Hòa thượng KIM MÃ Thông Duệ (1808-1857)
01/11/2021
Hòa thượng Thông Duệ là một vị danh tăng triều Nguyễn (1802-1945). Ngài thuộc thiền phái Lâm Tế, đời thứ 40, dòng Đột Không Trí Bản, thế hệ thứ 8 sơn môn Vĩnh Phúc Phù Lãng[1]. Hòa thượng là vị Tổ khai phái chùa Phúc Long, được Bộ Lễ ban giới đao độ điệp vào năm Minh Mạng thứ 16 (1835). Ngài trụ trì chùa Vĩnh Phúc (Phù Lãng),...
Bàn về hai vấn đề trong Hộ pháp luận
10/10/2021
Phật giáo khi truyền bá ở Trung Quốc đã gặp không ít sự chống đối của giới Nho sĩ, nhất là những người có địa vị và học thức, trong số đó có thừa tướng triều Tống Trương Thương Anh, một vị đại quan của triều đình. Lúc đầu Trương Thương Anh muốn viết một bài luận để bày tỏ quan điểm không thích đạo Phật của mình, nhưng sau đó, nhờ...
Siêu việt khái niệm hư vọng về tự lực và tha lực
16/08/2021
Tự lực và tha lực là hai khái niệm đối đãi được hình thành từ nhận thức của con người về sự hiện hữu độc lập của mỗi một cá thể trong thế giới thời-không. Đây là loại nhận thức xuất hiện rất sớm trong mỗi người, ít nhất là từ khi con người bắt đầu nhận biết về thế giới chung quanh. Theo thời gian, nhận thức này dần dần...
Trung Quán Và Vấn Đề Thực Thể
12/07/2021
Thể, tướng và dụng là ba cấp độ xuất hiện của một thực thể, đồng thời đấy cũng là ba cấp độ của tri thức. Thực thể trong nhận thức nằm trên bình diện hiện sinh, nó luôn luôn được đặt trước những thắc mắc vô cùng về ý nghĩa sự xuất hiện của nó. Khi mà tri thức nắm lấy thực thể trên giai tầng biểu thị này, thực thể luôn luôn bị bóp...