Kinh điển sơ kỳ và cái nhìn lịch sử

Cụm từ “Phật giáo sơ kỳ” đề cập đến thời kỳ sớm nhất trong quá trình phát triển tư tưởng và thực hành Phật giáo, kéo dài từ buổi đầu cho đến khoảng triều đại của vua Aśoka (A Dục) vào thế kỷ III tr.TL. Thời điểm khởi đầu - hay nói cách khác, thời điểm khi Đức Phật còn tại thế - khó xác định một cách chắc chắn. Tuy nhiên, thời kỳ của Phật giáo sơ kỳ có thể được coi là bao gồm, nói một cách đại khái, khoảng hai thế kỷ.

Xem tiếp »

Tôn tượng Phật trong hai trường phái nghệ thuật Mathura và Gandhara
01/06/2023
Nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ bắt đầu từ triều đại Aśoka với nội dung vô cùng phong phú phản ánh đời sống tín ngưỡng tôn giáo. Trong quá trình truyền bá Chánh pháp, giáo nghĩa Phật giáo được thể hiện thành các hình thức điêu khắc
Phật giáo: Lịch sử - Xã hội - Con người
18/05/2023
Tập san Sagesses bouddhistes (Trí Tuệ Phật giáo) của Tổng hội Phật giáo Pháp, số mới nhất mùa xuân năm 2023, trong phần tin ngắn có nhắc lại một sự kiện khá xưa là vào năm 1983, tức là cách nay đúng 40 năm, chính phủ nước Áo (Austria) và cũng là nước đầu tiên tại Âu châu, chính thức công nhận Phật giáo là một tôn giáo. Điều đó...
Thiền sư Tế Nhơn Hữu Bùi với dòng thiền Liễu Quán ở phương Nam
11/04/2023
Sau khi Tổ Thiệt Diệu Liễu Quán viên tịch, dòng thiền Liễu Quán đã được thắp sáng bởi công hạnh của các đệ tử và pháp tôn, đã làm rực sáng Phật pháp nơi miền Nam đất Việt. Phật giáo đất phương Nam phát triển theo sự mở rộng bờ cõi của các chúa Nguyễn, từ Thuận Hóa vào Gia Định và đến mũi Cà Mau. Song song...
Biệt thời ý thú trong kinh Cứu bạt ngạ quỷ Diệm Khẩu đà-la-ni
05/04/2023
Phật pháp được xem là mầu nhiệm, vì khi ứng dụng vào thực tế có những việc hiệu nghiệm không ngờ, dù có khi mình không hiểu được vì sao lại hiệu nghiệm như thế, mình chưa thấy được chỗ nối kết giữa nhân và quả như việc khát nước. Uống nước thì hết khát. Chưa. Chưa thấy được mức liên hệ rõ ràng như thế nên...
Vai trò của chư thiên vào những thời điểm quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật
20/12/2022
Vào những thời điểm quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, chư thiên thường đóng vai hỗ trợ. Trong các bản kinh, chúng ta thấy chư thiên thường có mặt tại những thời điểm bước ngoặt của Đức Phật; họ thể hiện sự hoan hỷ, tôn kính đối với Ngài và truyền thông điệp của Ngài đến khắp mọi...
Về nguồn gốc của tạng Abhidhamma Pàli
05/12/2022
Abhidhamma thường được dịch là Thắng pháp, Vi diệu pháp hay Vô tỷ pháp. Đây là một từ ghép được cấu thành bởi hai từ Abhi + dhamma. Theo Trưởng lão Tịnh Sự, chữ Abhi có hai nghĩa: “Atireka” là “cao hơn, lớn hơn, vượt trội”; “Visiṭṭha” là “phi thường, vi diệu, siêu quần, cao nhã, cao quý, thanh lịch, đặc sắc, kiệt xuất, xuất chúng,...
Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam
27/10/2022
Đề án phiên dịch được đề xuất bởi Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng 1973 y cứ trên ấn bản Đại Chánh tân tu Đại Tạng Kinh. Phần chính của Đại Chánh gồm 85 tập, mỗi tập trên dưới 1000 trang, khổ giấy bề ngang là 19cm, phủ bì của bìa ngang là 19cm30; chiều dài là 25cm30 và phủ bì của bìa chiều dài là 26cm30; trong đó, 32...
Bảy phương pháp diệt khổ trong kinh Nhất thiết lậu hoặc
26/10/2022
Lậu hoặc là âm Hán dịch của từ āsrava trong tiếng Sanskrit (P. āsava). Āsava xuất nguyên từ ā (đến, từ) + ngữ căn su nghĩa là “chảy ra”. Lậu có nghĩa là chảy nhỏ giọt, hoặc là nhơ uế, mê lầm. Văn học Phật giáo thường xuyên sử dụng danh từ này để chỉ những phiền não nhiễm ô không ngừng tuôn chảy trong tâm trí của...
Nguyễn Hữu Liêm: Đọc và phản biện Tuệ Sỹ: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP
30/06/2022
Thế gian bị vận chuyển bởi nghiệp. Chúng sinh bị vận chuyển bởi nghiệp. Chúng sinh bị buộc chặt vào nghiệp như trục xe quay theo bánh xe. (Nghiệp: 143) Bạch Cù-đàm, do nhân gì, do duyên gì, chúng sanh kia đều thọ thân người mà có người cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xấu… Có kẻ sống lâu, người chết yểu, có...
Lục thành tựu trong kinh Hoa nghiêm
23/06/2022
Hoa nghiêm thám huyền ký y vào bộ Hoa nghiêm 60 quyển, thuộc Đại tạng kinh 9, số 278, do Phật-đà Bạt-đà-la thời Đông Tấn dịch từ Phạn sang Hán, mà giải thích. Phạm vi bài này sẽ nói về tín, nghe, thời, xứ và chủ thành tựu. Chúng thành tựu sẽ được nói ở số báo sau. Đại phương quảng hoa nghiêm, phẩm Thế gian tịnh nhãn ghi:...