Những giá trị phổ quát của Bồ tát hành

Trước khi học triết học, rồi tư duy trên cơ sở những gì được lưu truyền qua các thế hệ triết gia, ông cũng như mọi sinh vật khác bị ném vào một thế giới được biết là đã tồn tại từ một khởi điểm thời gian nào đó, hay không từ một khởi điểm nào cả. Thế giới ấy luôn luôn biến động. Cho đến một lúc, trong ông, và cũng là trong một kỷ nguyên nhất định của tư duy, một khát vọng thúc đẩy càng lúc càng sôi nổi. Khát vọng vĩnh cửu. Như một đứa trẻ khi biết rằng sau số một là số hai, và cứ thế con số lớn dần, nó bắt đầu đi tìm

Xem tiếp »

Bàn về hai vấn đề trong Hộ pháp luận
10/10/2021
Phật giáo khi truyền bá ở Trung Quốc đã gặp không ít sự chống đối của giới Nho sĩ, nhất là những người có địa vị và học thức, trong số đó có thừa tướng triều Tống Trương Thương Anh, một vị đại quan của triều đình. Lúc đầu Trương Thương Anh muốn viết một bài luận để bày tỏ quan điểm không thích đạo Phật của mình, nhưng sau đó, nhờ...
Siêu việt khái niệm hư vọng về tự lực và tha lực
16/08/2021
Tự lực và tha lực là hai khái niệm đối đãi được hình thành từ nhận thức của con người về sự hiện hữu độc lập của mỗi một cá thể trong thế giới thời-không. Đây là loại nhận thức xuất hiện rất sớm trong mỗi người, ít nhất là từ khi con người bắt đầu nhận biết về thế giới chung quanh. Theo thời gian, nhận thức này dần dần...
Trung Quán Và Vấn Đề Thực Thể
12/07/2021
Thể, tướng và dụng là ba cấp độ xuất hiện của một thực thể, đồng thời đấy cũng là ba cấp độ của tri thức. Thực thể trong nhận thức nằm trên bình diện hiện sinh, nó luôn luôn được đặt trước những thắc mắc vô cùng về ý nghĩa sự xuất hiện của nó. Khi mà tri thức nắm lấy thực thể trên giai tầng biểu thị này, thực thể luôn luôn bị bóp...
Tìm hiểu về thân cũ và thân mới trong Kinh Mi Tiên vấn đáp
30/06/2021
Thân cũ (Purāṇakāya, 身現在) và thân mới (Navakāya, 身來世) trong tái sinh có thể được hiểu qua câu hỏi: Chúng ta của hiện tại và chúng ta của sau này hay kiếp sau có giống nhau hay không? Như vậy, thân cũ là thân hiện tại và thân mới là thân của kiếp sau. Hay danh sắc của con người cũ và danh sắc (nāma rūpa, 名色)...
Lộ trình tu tập của một vị Bồ-tát theo Phật giáo Đại thừa
25/06/2021
Trong Phật giáo, giữa các bộ phái, ngoài những tương đồng thì vẫn có những khác nhau về giáo thuyết cũng như phương pháp và lộ trình tu tập. Trong khi Thượng tọa bộ chấp nhận có bốn giai đoạn chứng đắc Thánh quả, đó là Dự lưu (sotapatti), Nhất lai (sakadagami), Bất lai (anagami), A-la-hán (arahantta), thì...
Những đóng góp của Tâm Minh Trần Tuấn Khải đối với nền Phật học Việt Nam thế kỷ XX
18/05/2021
Phật giáo Việt Nam gắn liền với văn hóa dân tộc Việt, góp phần tạo nên sức mạnh dân tộc, cùng vượt qua nhiều cuộc xâm lược ngoại bang. Sau khi phong trào Cần Vương bị trấn áp, những nhà lãnh đạo đã “lui về tìm cơ sở trong quần chúng, họ phải dựa vào những cơ sở đạo Phật”[1]. “Những...
Bất Không Thành Tựu Như Lai
26/04/2021
Bất Không Thành Tựu Như Lai hay Bất Không Thành Tựu Phật là danh hiệu của một trong năm vị Ngũ Trí Như Lai của Phật giáo Tây Tạng. Điều đó có lẽ Phật tử nào cũng biết. Nhưng ý nghĩa của từ “Bất Không 不空” thì dường như chưa có tài liệu nào giải thích rõ ràng. Trong kinh điển Phật giáo, nói đến Không là tự nhiên ta luôn liên tưởng đến “Tính...
Bồ tát kinh Kim cang
20/04/2021
Phần trước đã nói về việc hàng phục tâm. Phần này nói tiếp, nói thêm về việc an trụ tâm. Tống Thị Lương là con một nhà giàu ở Hà Liên[1]. Giàu nữ hạnh. Giỏi nữ công. Khi được mười sáu tuổi, nhiều nhà nhờ mai mối nhưng cô một mực từ chối với lý do “Nhân duyên của con phải nhờ Đức Phật chỉ giáo”.
Sự tiếp cận của Đạo Phật
27/03/2021
Đạo Phật không đặt trọng tâm nhiều về đức Phật, thần thánh hóa Ngài như là một con người siêu nhiên hay về những Thánh đệ tử của Ngài, Tăng đoàn hay giáo pháp và những thành quả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã sống cách đây hơn 2.600 năm tại Nepal, trước khi giác ngộ viên mãn, đã từng có...
Một số điểm tương đồng và dị biệt về nghiệp giữa Kỳ na giáo và Phật giáo
12/03/2021
Những suy nghiệm về bản ngã con người được người Ấn quan tâm từ rất sớm. Đứng trước sự bao la của đất trời, con người cảm nghiệm sự nhỏ bé mong manh của thân phận. Những suy tư về sự sống và cái chết, hạnh phúc và khổ đau, đời này và đời sau, về mục đích tối hậu của con người... luôn ngự trị,...