Khái niệm Hòa bình theo Phật giáo: Lý luận và Thực tiễn

Từ quan điểm chủ quan hay khách quan, sự an lạc của con người là nhu cầu cơ bản của xã hội loài người. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, các tổ chức và thể chế xã hội khác nhau đã xuất hiện với mục tiêu duy trì sự sống của nhân loại trong tinh thần hòa hợp. Nhiều đóng góp đã được thực hiện nhằm củng cố và phát triển thêm phúc lợi cho xã hội loài người.

Xem tiếp »

Tưởng niệm Thầy Nhất Hạnh: Đọc Đạo Bụt Nguyên Chất
08/04/2022
Bài này được viết để tưởng niệm Thiền sư Nhất Hạnh (1926-2022), một vị Thầy lớn của Phật giáo vừa viên tịch. Chủ đề chính của bài này sẽ bày tỏ lòng biết ơn Thầy Nhất Hạnh bằng cách dẫn ra để suy nghĩ về một bài kệ  trong sách Đạo Bụt nguyên chất - kinh Nghĩa túc, ấn bản Đạo tràng Mai Thôn 2011, do Thầy dịch và chú...
Xây tháp cúng dường
03/04/2022
Ngày mà duyên giáo hóa ở thế gian đã xong, Đức Phật chuẩn bị nhập Niết-bàn. Tôn giả A Nan hỏi: - Bạch Thế Tôn! Sau khi Thế Tôn nhập Niết-bàn, Đại chúng sẽ theo phép tắc nào để trà tỳ thân Thế Tôn, để được Xá-lợi cung kính cúng dường? Đức Phật trả lời: - Y theo phép trà tỳ của Chuyển luân Thánh vương.
Sinh hoạt của Tăng Ni và tín đồ góp phần tạo nên Văn hóa Phật giáo
08/02/2022
Phật giáo là một tổ chức lớn trong xã hội nên hoạt động của Phật giáo có sự ảnh hưởng nhất định trong xã hội mà Phật giáo hiện hữu. Ngay từ ban đầu khi Phật giáo được hình thành từ vài chục đến vài ngàn chư Tăng và tín đồ, Phật giáo đã có sức ảnh hưởng lớn mạnh trong xã hội Ấn Độ cổ đại, nhất là hình...
Kính Mừng Ngày Phật Thành đạo - ĐỨC PHẬT & LOÀI NGƯỜI 
09/01/2022
Trong cấu trúc thân-tâm của một con người bình thường có 3 trạng thái tâm được đức Phật xem như chất độc là THAM-SÂN-SI. Ba chất độc này lan toả qua 3 loại hoạt động thường xuyên nhất của một con người: - nghĩ gì cũng phải có lợi cho mình; - nói gì cũng phải có lợi cho mình; - làm gì cũng phải có lợi cho...
Vua Asoka và bốn bia ký liên quan đến Phật giáo
08/01/2022
Dưới thời vua Asoka (A Dục) vào khoảng thế kỷ III trước Tây lịch, Phật giáo phát triển rực rỡ ở Ấn Độ và được truyền bá đến những nước khác. Cuộc đời và sự nghiệp chính trị của vua Asoka có những liên hệ nhất định đến Phật giáo. Các huấn lệnh được chính nhà vua cho khắc vào các bia ký hay trụ đá là minh chứng cho sự ảnh...
Biết nhiều chưa phải là hiểu sâu
03/01/2022
Cách đây vài năm ông Nicholas Carr có viết một quyển sách nói về ảnh hưởng của Internet đối với sự phát triển bộ óc của chúng ta. Quyển sách có tựa đề “Sự nông cạn: Internet đang làm gì với bộ óc chúng ta” (The shallows: What the Internet is doing to our brain.).
Mùa Đại Dịch: Hộ Trì Sáu Phương
31/10/2021
Đại dịch coronavirus bùng phát lần nữa tại Việt Nam, Hoa Kỳ và hầu hết các nước trên thế giới. Tính tới tuần lễ đầu tháng 8-2020, thế giới có gần 700.000 người chết vì đại dịch, trong đó Việt Nam có ít nhất 6 ngàn người chết. Vụ Thống kê Dân số và Lao động cho biết Việt Nam có hàng chục triệu người mất việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập…...
Bồ-tát Văn Thù trong các kinh Phương Đẳng
15/10/2021
Bồ-tát Văn Thù (Mañjuśrī) được gọi là “Pháp vương tử” bởi vì trí tuệ thâm sâu của Ngài.[2] Về hình tượng, Bồ-tát Văn Thù được mô tả nắm thanh gươm trí tuệ trong tay phải và một hoa sen trong tay trái.[3] Tất cả những thuộc tính của Bồ-tát Văn Thù đều nhằm vào trí tuệ mà Ngài hiện thân.[4] Văn Thù được đề cập trong nhiều bản...
Hình ảnh Chuyển luân Thánh vương như được miêu tả trong kinh tạng Nikāya
01/09/2021
Khái niệm Chuyển luân Thánh vương (Pāli: Cakkavatti) vốn đã tồn tại trước thời Đức Phật. Vào thời cổ đại, Ấn Độ là một xứ sở bao gồm nhiều nước nhỏ, và mỗi nước đều có thể chế cai trị độc lập. Bấy giờ ở Ấn Độ cũng xuất hiện khuynh hướng muốn thống nhất các nước nhỏ thành một nước lớn, vì thế...
Phật giáo dấn thân ở Ấn Độ và vai trò của Phật giáo Theravāda
08/07/2021
Phật giáo dấn thân là một thuật ngữ được Thầy Thích Nhất Hạnh, một thiền sư nổi tiếng người Việt Nam đặt ra đầu tiên. Như chúng ta đã biết, trong chiến tranh Việt Nam, khi xã hội xung quanh bị ảnh hưởng bởi những đau khổ của chiến tranh, câu hỏi đã nảy sinh trong tâm trí Thầy và những người đồng đạo về mục...