Cảm nhận về bài kệ Thị tịch của Ni sư Diệu Nhân

Trong kinh A Nậu La Độ, Đức Phật dạy rằng xưa nay Ngài chỉ giảng dạy về khổ và con đường diệt khổ. Ni sư Diệu Nhân đã liễu tri được Khổ đế, cảm giác bình an mà hai câu đầu của bài kệ mang lại cũng chính là sự bình an mà Ni sư đã đạt được trong tâm thức. Đức Phật dạy rằng ai liễu tri được một trong bốn chân lý của Tứ diệu đế tức là đã liễu tri được ba chân lý còn lại. Khổ đế, sự thật về khổ đau,

Xem tiếp »

Định và Trí và Tuệ: Nhất thể không phải hai
27/01/2022
Trong kinh Pháp bảo đàn, Lục Tổ dạy: "Này Thiện tri thức! Pháp môn của ta đây lấy định tuệ làm gốc". Nói gốc vì tu theo Tổ sư thiền thì phải lấy việc hiển phát định tuệ làm trọng. Học thế nào, tu ra sao, thảy đều nhằm phát triển định tuệ của mình. Đó là việc chính của người tu thiền. Điều đó có nghĩa rằng các việc phước...
Tạ Ơn Kinh Phật, Tạ Ơn Người Dịch Kinh
15/01/2022
Nhìn chung, đại dịch đang dịu bớt tại Hoa Kỳ và quê nhà. Chưa bao giờ pháp ấn vô thường hiển lộ mãnh liệt như thời gian qua. Chưa bao giờ Khổ đế hiển hiện minh bạch như thế, ngay trước mắt và ngay bên tai của mọi người đời thường. Có những người buổi sáng mới gặp, tới buổi chiều được tin họ đã nhập viện và không bao giờ có cơ hội...
Vai trò của chùa Linh Sơn và Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Kỳ giai đoạn 1920-1945
11/01/2022
Trong công cuộc chấn hưng Phật giáo giai đoạn 1920-1945, chùa Linh Sơn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng bởi vì nó góp phần cho sự thành lập Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học, một hội nhóm làm ngọn cờ tiên phong và là động lực cho sự phát triển...
Thiền đạo và vẻ đẹp thi ca qua Ngữ lục của Thiền Lão thiền sư
01/11/2021
THIỀN ĐẠO VÀ VẺ ĐẸP THI CA  QUA NGỮ LỤC CỦA THIỀN LÃO THIỀN SƯ  PGS.TS. NGUYỄN CÔNG LÝ*            1. Tài liệu xưa nhất hiện còn có nêu thông tin về Thiền sư Thiền Lão là sách Thiền uyển tập anh ngữ lục (禪苑集英語綠), chép hành trạng các thế hệ truyền thừa các dòng Thiền ở Việt Nam từ nửa cuối thời Bắc...
Đọc bài kệ Cư Trần Lạc Đạo qua lăng kính KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
14/10/2021
Pháp của Như Lai vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt. Theo dòng thời gian Chánh pháp đã phổ truyền khắp năm châu bốn biển. Phật giáo mỗi khi được truyền đến một quốc gia sẽ luôn có sự dung hòa với nền văn hóa bản địa. Nói cách khác, đạo Phật ở mỗi dân tộc luôn có những sắc thái riêng biệt, đặc...
Chấn hưng Phật giáo ở thế kỷ XX và hiện nay
13/10/2021
Phật giáo là một thực thể tồn tại bao gồm tổ chức và giáo pháp được chép thành kinh điển. Là một thực thể tồn tại nên Phật giáo chịu sự chi phối của quy luật thăng trầm, lúc phát triển, lúc suy tàn. Suốt chiều dài lịch sử Viêt Nam 2.000 năm qua, Phật giáo đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Gần đây nhất là cuối thế kỷ...
Tứ Đại Cao Tăng đời nhà Minh là ai?
06/09/2021
Tư tưởng Phật giáo của Chu Hoành rất đa dạng và phong phú. Ông có những nghiên cứu sâu sắc và am tường về Tinh Độ tông, Hoa Nghiêm tông, Thiền Tông và Luật tông, v.v. Chính vì vậy, ông được phong là Tổ thứ 22 sau Khuê Phong của tông Hoa Nghiêm, đồng thời còn được tôn xưng là vị Tổ thứ 8 của Liên tông.
Quan điểm sáng tác của Thiền sư Trừng Thông Viên Thành
29/08/2021
Thiền sư Trừng Thông Viên Thành (1879-1928) tên thật là Công Tôn Hoài Trấp, thuộc phòng Định Viễn Quận Vương, chắt nội của vua Gia Long. Ngài xuất gia năm 16 tuổi với Thiền sư Viên Giác tại chùa Ba La Mật (Huế), được đặt pháp danh là Trừng Thông, pháp tự Viên Thành, thuộc đời thứ 8 dòng thiền Liễu Quán. Năm 1923,...
Hối hận không kịp
28/08/2021
Nói một cách dễ hiểu rằng trong tâm của mỗi người đều tồn tại một vị Thượng đế nhân từ, và cũng tồn tại một con quỷ gian ác; hay nói cách khác, trong tâm con người vừa tràn đầy nhân tính hướng thiện, lại vừa ẩn náu ác niệm rục rịch manh động. Một người muốn loại bỏ những cám dỗ quyền lực danh vọng, không sa ngã, không đắm chìm, làm một người quân tử...
Về Những Minh Họa Từ Thiền Uyển Tập Anh
05/08/2021
Kể từ khi được Ông Trần văn Giáp tình cờ phát hiện từ đống giấy vụn của một gánh hàng vụn phế thải, sau đó được công bố bởi trường Viễn đông Bác cổ,[1] Thiền uyển tập anh trở thành tư liệu cơ sở cho các khảo cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên cho đến thế kỷ 13, cũng như các sinh hoạt chính trị, xã hội, tôn giáo...