Niềm tin: Chiếc gậy giúp sức tiến lên phía trước

Niềm tin như là một chiếc gậy chống. Lúc bạn bị vấp ngã, hoặc gặp những khó khăn gian khổ, thì nó có thể chống đỡ thân thể của bạn, khiến bạn không đến nỗi bị chao đảo; gìn giữ tâm hồn của bạn, khiến cho bạn không đến nỗi phải tuyệt vọng. Ngộ nhỡ bị vấp ngã rồi, thì nó cũng có thể làm điểm tựa cho bạn, khiến bạn có thể đứng dậy một cách ngoan cường từ chính chỗ ngã qụy ấy.

Xem tiếp »

Cố kết xã hội và kinh Thánh cầu[1]
12/01/2021
Trong kinh Thánh cầu (Pariyesanā Sutta) có đề cập đến hai sự tìm cầu, đó là: thánh cầu (tìm cầu cao thượng hay tìm cầu Chánh pháp) và phi thánh cầu (tìm cầu thấp hèn hay phi chánh pháp) [ariyā ca pariyesanā, anariyā ca pariyesanā]. Từ Pāli pariyesanā có thể được hiểu là “sự tìm kiếm”, “sự tìm cầu”, hay “sự nghiên cứu”. Đức Phật đã...
Cưu-ma-la-thập: Một cuộc đời – Một vì sao
25/11/2020
Cưu-ma-la-thập (Kumarajiva) là một nhân vật kiệt xuất, nổi tiếng trong Phật giáo Trung Quốc và các nước Phật giáo Phát triển. Cũng chính vì sự kiệt xuất đó nên các nhà biên soạn khi biên tập cuộc đời của ngài đã đưa vào không ít điều với mục đích làm tăng thêm uy tín cho ngài.
Niệm, Vô Niệm, Thoại Đầu và Huệ Khả
15/11/2020
Bài này sẽ khảo sát một số khái niệm về các hiện tướng của tâm, dựa theo lời dạy của Đức Phật và chư Tổ sư. Bản thân người viết không hề có một thẩm quyền nào; do vậy, ở đây chỉ là một cố gắng trong khả năng hạn hẹp để đọc lại và ghi chép lại một số lời dạy từ kinh luận, hy vọng sẽ giúp làm sáng tỏ một số thắc mắc.
Đại sư Trí Quang dưới góc nhìn của JERROLD SCHECTER
17/10/2020
Trong bài viết này, người viết chỉ dựa vào chương 8 Tinh thần của các Tăng nhân (The Minds of the Monks) (từ tr.145 đến tr.165) của tác phẩm để ghi lại những nỗ lực của Đại sư Thích Trí Quang trong vai trò là người tranh đấu cho Phật giáo Việt Nam trường tồn với những giá trị văn hóa ngàn đời của dân tộc qua nhãn...
Quan điểm và thái độ Nguyễn Cư Trinh đối với Phật giáo
14/10/2020
Nguyễn Cư Trinh (1716 - 1767) là một trí thức có đóng góp rất lớn đối với văn học và lịch sử dân tộc. Ông để lại nhiều thơ văn gồm cả chữ Hán và chữ Nôm. Trong đó, Sãi Vãi được xem là tác phẩm Nôm có nhiều giá trị.
Dharmapāla và công cuộc phục hưng Phật giáo
01/10/2020
Anagarika Dharmapāla là một trong những nhà truyền bá Phật giáo đầu tiên của thời hiện đại, vượt lên trên sự khác biệt giáo phái và quốc tịch, đã mang thông điệp của Đức Phật đến nhiều nơi trên thế giới. Ông cũng chính là người tiên phong, khơi nguồn cho phong trào phục hưng Phật giáo ở Ấn Độ - nơi khai sinh ra Phật giáo, và...
Lược Sử Trúc Lâm Tam Tổ
14/09/2020
Nhà Trần là một trong những triều đại thịnh trị nhất trong lịch sử dân tộc. Phật giáo vào triều đại này cũng phát triển rực rỡ và đã ảnh hưởng sâu sắc vào mọi phương diện xã hội. Và cũng chính vào thời kỳ này, lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam một dòng thiền của người Việt đã được thành lập, đó là Thiền phái Trúc Lâm.
Pháp Tri vọng Với bài kinh Có pháp môn nào
04/09/2020
Trong bài kinh Có pháp môn nào,[1]Phật hỏi chư Tỷ-kheo: - Có pháp môn nào, do pháp môn ấy, Tỷ-kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về pháp, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng chánh trí, vị ấy biết rõ “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở...
Sự Phát Triển & Đặc Điểm của Phật Giáo Nam Kỳ, Giai Đoạn 1920 - 1945
21/06/2020
Về tổng quan, việc xác định thời gian cụ thể Phật giáo du nhập vào Việt Nam là một vấn đề còn gây tranh cãi, do thiếu tư liệu lịch sử đáng tin cậy [6, tr.7]. Có nhiều chứng cứ cho thấy Phật giáo du nhập vào Việt Nam vào thế kỷ thứ II sau TL, và Luy Lâu được xem là trung tâm Phật giáo của khu vực....
Mary Foster - Nữ Hộ pháp thời hiện đại
23/05/2020
Trong cuộc sống, để có được sự thành công, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân thì cần phải có sự trợ duyên của rất nhiều yếu tố khác. Cũng như một ngọn lửa không thể lan rộng và duy trì nếu như không có người tiếp thêm nhiên liệu.