Cố kết xã hội và kinh Thánh cầu[1]

Trong kinh Thánh cầu (Pariyesanā Sutta) có đề cập đến hai sự tìm cầu, đó là: thánh cầu (tìm cầu cao thượng hay tìm cầu Chánh pháp) và phi thánh cầu (tìm cầu thấp hèn hay phi chánh pháp) [ariyā ca pariyesanā, anariyā ca pariyesanā]. Từ Pāli pariyesanā có thể được hiểu là “sự tìm kiếm”, “sự tìm cầu”, hay “sự nghiên cứu”. Đức Phật đã giác ngộ khi Ngài còn rất trẻ rằng,

Xem tiếp »

Dharmapāla và công cuộc phục hưng Phật giáo
01/10/2020
Anagarika Dharmapāla là một trong những nhà truyền bá Phật giáo đầu tiên của thời hiện đại, vượt lên trên sự khác biệt giáo phái và quốc tịch, đã mang thông điệp của Đức Phật đến nhiều nơi trên thế giới. Ông cũng chính là người tiên phong, khơi nguồn cho phong trào phục hưng Phật giáo ở Ấn Độ - nơi khai sinh ra Phật giáo, và...
Lược Sử Trúc Lâm Tam Tổ
14/09/2020
Nhà Trần là một trong những triều đại thịnh trị nhất trong lịch sử dân tộc. Phật giáo vào triều đại này cũng phát triển rực rỡ và đã ảnh hưởng sâu sắc vào mọi phương diện xã hội. Và cũng chính vào thời kỳ này, lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam một dòng thiền của người Việt đã được thành lập, đó là Thiền phái Trúc Lâm.
Pháp Tri vọng Với bài kinh Có pháp môn nào
04/09/2020
Trong bài kinh Có pháp môn nào,[1]Phật hỏi chư Tỷ-kheo: - Có pháp môn nào, do pháp môn ấy, Tỷ-kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về pháp, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng chánh trí, vị ấy biết rõ “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở...
Sự Phát Triển & Đặc Điểm của Phật Giáo Nam Kỳ, Giai Đoạn 1920 - 1945
21/06/2020
Về tổng quan, việc xác định thời gian cụ thể Phật giáo du nhập vào Việt Nam là một vấn đề còn gây tranh cãi, do thiếu tư liệu lịch sử đáng tin cậy [6, tr.7]. Có nhiều chứng cứ cho thấy Phật giáo du nhập vào Việt Nam vào thế kỷ thứ II sau TL, và Luy Lâu được xem là trung tâm Phật giáo của khu vực....
Mary Foster - Nữ Hộ pháp thời hiện đại
23/05/2020
Trong cuộc sống, để có được sự thành công, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân thì cần phải có sự trợ duyên của rất nhiều yếu tố khác. Cũng như một ngọn lửa không thể lan rộng và duy trì nếu như không có người tiếp thêm nhiên liệu.
Tinh thần chấn hưng Phật giáo của Hòa thượng Bích Liên – Thích Trí Hải qua tác phẩm Tiên Phật vấn đáp
22/04/2020
Cuối thế kỷ XIX, tình hình chính trị rối ren cùng thêm nhiều nguyên nhân khác đã khiến cho Phật giáo Việt Nam ngày càng thêm suy vi. Đứng trước tình hình này, các bậc cao tăng thạc đức luôn trăn trở cho vận mệnh Phật giáo nước nhà. Họ cùng nhau vạch định kế hoạch...
Quan niệm về thi học và thiền học trong văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII- XVIII
23/12/2019
Sau lần trở lại vào năm 1600, Nguyễn Hoàng đã xây dựng Thuận Quảng thành một vùng riêng biệt, ly khai khỏi chính quyền Lê Trịnh. Thuận Quảng - Đàng Trong là vùng đất mới với nhiều khó khăn, chưa có hệ thống giáo dục, khoa cử (mãi đến năm 1646, chúa Nguyễn mới mở khoa thi đầu tiên)...
Tính bất nhị trong văn phong của Tuệ Trung Thượng sĩ
25/11/2019
Tuệ Trung Thượng sĩ là anh cả của hoàng thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Thượng sĩ khí lượng uyên thâm, phong thần nhàn nhã. Ngày còn nhỏ đã nổi tiếng về bẩm chất tinh thượng thuần hậu. Khi được cử trấn giữ đất Hồng Lộ,
Tư liệu mới về bà Nguyễn Thị Hiền, người hiến đất xây dựng chùa Huê Nghiêm (Thủ Đức)
16/11/2019
Chùa Huê Nghiêm I, tọa lạc tại 204 đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức, là một trong những ngôi chùa cổ nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chùa do Tổ Thiệt Thoại (Thụy) - Tánh Tường khai sơn vào năm 1721: “Chùa được thành lập từ năm 1721, do Tổ Thiệt Thụy (Tánh Tường), khai sáng. Tên gọi Huê...
Sách Mới Của Tâm Thường Định: ‘Tuệ Sỹ - Tinh Hoa Phật Giáo Việt Nam’
20/10/2019
Người viết hân hạnh được tác giả Tâm Thường Định (Bạch Xuân Phẻ) mời giới thiệu tác phẩm “Tuệ Sỹ - Tinh Hoa Phật Giáo Việt Nam, Vị Thầy Của Bốn Chúng” mới ấn hành, đúng ra là tái bản với nhiều hiệu đính và bổ sung. Không tham dự được Hội Sách “Có Mặt Cho Nhau 2” tại San Jose ngày 19/10/2019, do vậy...