Phương thức hoằng pháp của thiền sư Minh Châu Hương Hải

Thiền sư Hương Hải dù thuộc thiền phái Lâm Tế dòng Trí Bảng Đột Không nhưng đã kế thừa và tiếp biến phương pháp hành trì và tư tưởng của tông Lâm Tế và Tào Động để hoằng pháp và khôi phục Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Đây là lý do tại sao thiền Việt Nam nói chung, thiền mà Hương Hải thực hành nói riêng luôn mang sắc thái đặc trưng, riêng biệt, không bị ảnh hưởng nhiều thiền Trung Quốc.(1)

Xem tiếp »

Nghi thức tang lễ thiền sư trong Thiền Uyển Tập anh
08/04/2022
Theo quan niệm Phật giáo, vạn vật và con người đều được hình thành từ tứ đại (địa, thuỷ, hỏa, phong) và phải trải qua quá trình thành, trụ, hoại, không. Nhưng khi nói riêng về con người, người ta lại thường nhắc đến quá trình sinh, lão, bệnh, tử. Mục đích cuối cùng của Thiền sư là đạt được sự giải thoát, không những...
Phật viện Đồng Dương xưa và nay
02/04/2022
Phật viện Đồng Dương hiện nay tọa lạc tại làng Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Theo sách Quảng Nam, những vấn đề lịch sử do Nguyễn Sinh Duy chú thích thì tên gọi Đồng Dương có nghĩa là cánh đồng thiêng (plaine sacrée), và chữ “dương” trong Đồng Dương là biến dạng do phát âm giọng của người miền Nam...
Bàn về việc sử dụng sách Sơ đẳng Phật học trong trường trung cấp Phật học
07/03/2022
Nói đến Phật học là nói đến tìm hiểu học tập những lời Phật dạy - những giáo pháp hay giáo lý có thể ứng dụng trong đời sống tu tập. Phật học thì giới hạn trong khi Phật giáo thì bao hàm các lĩnh vực văn hóa tín ngưỡng. Do đó, chương trình Phật học, trong đó có giáo trình hay sách giáo khoa phải...
Định và Trí và Tuệ: Nhất thể không phải hai
27/01/2022
Trong kinh Pháp bảo đàn, Lục Tổ dạy: "Này Thiện tri thức! Pháp môn của ta đây lấy định tuệ làm gốc". Nói gốc vì tu theo Tổ sư thiền thì phải lấy việc hiển phát định tuệ làm trọng. Học thế nào, tu ra sao, thảy đều nhằm phát triển định tuệ của mình. Đó là việc chính của người tu thiền. Điều đó có nghĩa rằng các việc phước...
Tạ Ơn Kinh Phật, Tạ Ơn Người Dịch Kinh
15/01/2022
Nhìn chung, đại dịch đang dịu bớt tại Hoa Kỳ và quê nhà. Chưa bao giờ pháp ấn vô thường hiển lộ mãnh liệt như thời gian qua. Chưa bao giờ Khổ đế hiển hiện minh bạch như thế, ngay trước mắt và ngay bên tai của mọi người đời thường. Có những người buổi sáng mới gặp, tới buổi chiều được tin họ đã nhập viện và không bao giờ có cơ hội...
Vai trò của chùa Linh Sơn và Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Kỳ giai đoạn 1920-1945
11/01/2022
Trong công cuộc chấn hưng Phật giáo giai đoạn 1920-1945, chùa Linh Sơn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng bởi vì nó góp phần cho sự thành lập Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học, một hội nhóm làm ngọn cờ tiên phong và là động lực cho sự phát triển...
Thiền đạo và vẻ đẹp thi ca qua Ngữ lục của Thiền Lão thiền sư
01/11/2021
THIỀN ĐẠO VÀ VẺ ĐẸP THI CA  QUA NGỮ LỤC CỦA THIỀN LÃO THIỀN SƯ  PGS.TS. NGUYỄN CÔNG LÝ*            1. Tài liệu xưa nhất hiện còn có nêu thông tin về Thiền sư Thiền Lão là sách Thiền uyển tập anh ngữ lục (禪苑集英語綠), chép hành trạng các thế hệ truyền thừa các dòng Thiền ở Việt Nam từ nửa cuối thời Bắc...
Đọc bài kệ Cư Trần Lạc Đạo qua lăng kính KIM CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
14/10/2021
Pháp của Như Lai vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt. Theo dòng thời gian Chánh pháp đã phổ truyền khắp năm châu bốn biển. Phật giáo mỗi khi được truyền đến một quốc gia sẽ luôn có sự dung hòa với nền văn hóa bản địa. Nói cách khác, đạo Phật ở mỗi dân tộc luôn có những sắc thái riêng biệt, đặc...
Chấn hưng Phật giáo ở thế kỷ XX và hiện nay
13/10/2021
Phật giáo là một thực thể tồn tại bao gồm tổ chức và giáo pháp được chép thành kinh điển. Là một thực thể tồn tại nên Phật giáo chịu sự chi phối của quy luật thăng trầm, lúc phát triển, lúc suy tàn. Suốt chiều dài lịch sử Viêt Nam 2.000 năm qua, Phật giáo đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Gần đây nhất là cuối thế kỷ...
Tứ Đại Cao Tăng đời nhà Minh là ai?
06/09/2021
Tư tưởng Phật giáo của Chu Hoành rất đa dạng và phong phú. Ông có những nghiên cứu sâu sắc và am tường về Tinh Độ tông, Hoa Nghiêm tông, Thiền Tông và Luật tông, v.v. Chính vì vậy, ông được phong là Tổ thứ 22 sau Khuê Phong của tông Hoa Nghiêm, đồng thời còn được tôn xưng là vị Tổ thứ 8 của Liên tông.