Ngã tâm linh

Ngã tâm linh

Ngã tâm linh

 

 

nhiều người đi chùa nhưng họ đến để tìm một cái đó không liên quan đến việc tỉnh thức

tâm linh.


Người Tàu đến chùa cúng Phật rất nhiều, để cầu buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt hoặc xin xăm xin quẻ, nếu được quẻ tốt thì mừng cúng Phật nhiều, nếu gặp quẻ xấu thì buồn bỏ về. Ðến chùa khấn vái xin xỏ như thế thì chùa khác đình miếu. Nhưng khổ nỗi chính những hạng "Phật tử" như thế mới giúp cho chùa khá giả. Người Việt Nam hiểu Ðạo hơn nên "Tu" cũng khá hơn, đến chùa tụng kinh lễ Phật, học Ðạo nghe pháp, làm công quả.Tụng kinh nhiều thì cho mình tu nhiều, tu khá, hết tụng kinh bổn đến tụng kinh bộ, hết bộ này đến bộ khác. Lạy Phật thì lạy xong ngũ bách danh, đến tam thiên rồi vạn Phật, cho rằng lạy nhiều chừng nào thì tiêu tội chừng nấy.


Học Ðạo nghe pháp cốt để áp dụng tu tâm sửa tánh, nhưng không như thế lại dùng kiến thức để phân biệt Thầy này hay Thầy kia dở.


Thay làm công quả để học hạnh xả thí, lại làm công quả để kiếm điểm với Thầy trụ trì.Khá hơn những bậc xuất gia, từ bỏ nhà cửa vợ con đi tu. Nhưng một thời gian sau lại bám víu vào ngôi vị đạo đức của mình. Nói đến đây tôi nhớ lại chuyện của Tổ Huệ Khả. Trong 33 vị Tổ Thiền Tông, tôi thán phục nhất vị Tổ này, dám xả thí thân mạng, chặt tay cầu Ðạo. người kế thừa Tổ Ðạt Ma, sau cùng dám xả luôn ngôi chùa, bỏ luôn chức Tổ, chức Hoà Thượng, lăn xả vào chợ, đi vào cuộc đời để tự thử thách mình, tự chứng nghiệm độ một tầng lớp khác.Người tu không khéo thường hay mắc phải bệnh "ngã tâm linh" (égo spirituel). Mới biết tu một chút tự cho mình đạo đức. Tu hành chăm chỉ, được bao nhiêu công đức đều bị cái ngã hốt hết.Tuy một tu nhưng tôi không ưa chữ tu chút nào. Tôi đã một lần bày tỏ trong quyển Bố thí ba la mật. Tu đâu phải làm những điều hình thức bên ngoài, đâu phải tính năm cộng tháng vào chùa. Khoác áo sa không hiểu bài học thương yêu, giảng nói từ bi chỉ biết ích kỷ củng cố địa vị đạo đức của mình. Ngạn ngữ câu: "Chiếc áo không làm nên Thầy tu" kia !

Ðối với tôi, tu tập sống với tâm linh. Chữ tâm linh (spirituel) khác với vật chất (matériel). Tâm linh tánh linh thiêng của con người, thể gọi đó Thượng Ðế, Phật tánh hay Chân ngã... Nhưng điều đó không quan trọng. Ðiều quan trọng đầu tiên ta biết đến tâm linh của mình hay không? Biết sống thật với tình cảm, nội kết của mình hay không? Hay chỉ thích đóng kịch, mượn danh nghĩa chữ tu để ngầm khoe khoang mình người tu, đạo đức!Tôi tu tôi không phải người đạo đức. Tôi tu tôi còn nhiều nội kết chưa được giải tỏa, còn nhiều bài họcđời tôi chưa hiểu. Tôi tu tôi hãy còn phân biệt tốt xấu, ưa ghét. Hơn nữa bây giờ tôi không chắc tôi còn tu theo ý nghĩa phổ thông nữa không, nhưng tôi biết tôi muốn sống thật. Sống thật với chính mình, với cả tâm hồn thể xác của mình. Tôi không muốn làm Thầy ai cả, nếu muốn thì chỉ làm Thầy chính mình thôi.


nhiều người chỉ thích đóng vai Thầy muốn học trò hay đệ tử đóng mãi vai học trò đệ tử. Nhưng Thầy nào trò nấy, cũng người thích đi tìm một vị Thầy, một đấng tôn bên ngoài để thờ phụng tôn kính.


Theo tôi, một vị Thầy thật (chân ) người dạy cho đệ tử nhận ra ông Thầy của chính mình bên trong (le maître intérieur). Ðức Phật một chân , ngài thành Phật dạy cho chúng ta khai triển Phật tánh của mình để thành Phật như ngài. Ðức Phật đâu muốn bị đúc tượng ngồi yên trên bàn thờ cho chúng ta hụp lạydưới.


Trính từ cuốnĐạo ?” của thầy Thích Trí Siêu (Pháp), Nhà xuất bản Phương Đông

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác