Những lợi ích của việc xây dựng một BẢO THÁP

LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG BẢO THÁP

 

 SƠN AN

 

 

Bảo tháp đại diện cho Pháp Thân của đức Phật. Xây dựng Bảo tháp là một cách rất mạnh mẽ để tịnh hóa những nghiệp tiêu cực, hàng phục các chướng ngại, và tích lũy công đức rộng lớn. Bằng cách xây dựng một bảo tháp bạn có thể chứng ngộ con đường dẫn đến giác ngộ và đồng thời làm công việc hoàn hảo là giải thoát các chúng sinh đau khổ, nhiều vô vàn như không gian vô biên, dẫn họ đến hạnh phúc không gì bằng của sự giác ngộ, là mục tiêu tối hậu của một đời sống. Bởi vì Bảo tháp được xây dựng trong một không gian mở nên rất nhiều chúng sinh được hưởng lợi ích từ nó. Và nếu chúng ta có thể đi nhiễu quanh Bảo tháp hoặc lễ lạy cúng dường, như vậy sẽ mang lại công đức bao la.     

Trong Kinh Karmavibhanga nói rằng:

Đức Phật đã giảng giải cho một vị Bà-la-môn trẻ tên Shuka mười tám lợi ích của việc xây dựng một Bảo tháp Như lai. Mười tám lợi ích đó là:

1.               Sẽ được sinh ra là con của một vị vua vĩ đại

2.               Sẽ có một cơ thể cao quý

3.               Sẽ rất xinh đẹp và thu hút

4.               Sẽ có một trí tuệ sắc nét

5.               Sẽ rất quyền lực và nổi tiếng

6.               Sẽ có một đoàn tùy tùng rộng lớn

7.               Sẽ trở thành một người lãnh đạo tài giỏi

8.               Sẽ giúp đỡ được rất nhiều người

9.               Sẽ được biết đến trong mười phương

10.           Sẽ có thể viết văn bằng những chữ và những câu thơ rộng rãi

11.           Sẽ nhận được nhiều sự biếu tặng từ những chúng sanh khác

12.           Sẽ sở hữu nhiều của cải

13.           Sẽ trở thành vua của một vương quốc

14.           Sẽ có một cuộc sống lâu dài

15.           Sẽ mạnh mẽ như kim cương bất hoại

16.           Sẽ có một số hảo tướng lớn và hảo tướng nhỏ của một vị Phật

17.           Sẽ được tái sinh ở các cảnh giới cao hơn

18.           Sẽ nhanh chóng đạt được Niết bàn toàn hảo

Để Bảo tháp có được lợi ích phải có bốn hạng mục được đặt bên trong nó. Đó được xem như là “bốn loại xá lợi”. Nếu có “bốn loại xá lợi” này được đặt bên trong một Bảo tháp, bất luận là Bảo tháp được xây dựng ở đâu và vào thời gian nào, nó sẽ có sức mạnh để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.

 

 I.  Xá lợi đầu tiên là “Xá lợi Pháp thân” (Relics of Dharmakaya). Điều này nói đến các Đà-la-ni (Dharani) và các Thần chú (Mantra) được dạy bởi Đức Phật. Các Thần chú tối thiểu cần phải được đặt bên trong một Bảo tháp là:

A. Bốn Thần Chú Xá Lợi Pháp Thân - The Four Dharmakaya Relic Mantras

Bốn Thần chú Xá lợi Pháp thân là những xá lợi linh thiêng. Đó là những xá lợi tối thượng của Đức Phật, xá lợi của Pháp thân. Những xá lợi khác mà ta thường nhìn thấy, chẳng hạn như xá lợi của y áo hay những phần thân tướng của Đức Phật, là xá lợi thứ yếu. Bốn thần chú này là xá lợi tối thượng. Đây thường là những thần chú cốt tủy mà chúng ta phải đặt trong Bảo tháp, chuông và tượng Phật.

Bằng cách đặt những thần chú này bên trong một Bảo tháp, một pho tượng thậm chí một cái chuông điều này sẽ mang lại lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ, nghiệp xấu của tất cả chúng sinh khi nghe thấy những âm thanh của tiếng chuông đó sẽ được thanh tịnh và họ được giải phóng khỏi tái sinh xuống các cõi thấp. Nếu bạn xây dựng một Bảo tháp và đặt các thần chú này vào bên trong nó, bạn sẽ không bao giờ tái sanh vào các cõi thấp. Thay vào đó, bạn sẽ có những tái sanh tinh khiết trong mỗi đời sống tiếp theo cho đến khi đạt đến giác ngộ. Những người xây dựng một Bảo tháp có chứa những câu thần chú như thế này thật là may mắn. Tất nhiên, bạn phải hiểu được những đau khổ của các cõi thấp để thực sự đánh giá cao điều này. Nếu bạn không cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến các cõi thấp bạn sẽ không thực sự đánh giá cao những tái sinh tinh khiết và bạn sẽ không thấy nó quan trọng và quý giá như thế nào. Chúng ta có rất nhiều vấn đề trong đời sống của con người mà chúng ta không thể chịu đựng được, do đó làm thế nào mà chúng ta có thể chịu đựng được những đau khổ của các cõi thấp như được sinh ra như là một côn trùng, hoặc những cảnh giới khổ hơn như là ngạ quỷ và địa ngục?

Nếu chúng ta đặt các thần chú này trong một bảo tháp hay một pho tượng, chư thiên sẽ đến kính lễ linh vật này ba lần mỗi ngày. Điều quan trọng là các âm tiết của các câu thần chú không phải là quá nhỏ mà bạn không thể đọc chúng. Chúng cần phải đọc được và thần chú nên được in trên giấy màu vàng và được cuộn tròn lại. Những Bảo tháp lớn nên có 100.000 bản sao Bốn Thần chú Xá lợi Pháp thân, và những Bảo tháp nhỏ hơn nên có càng nhiều càng tốt.

Các bạn có thể hạ tải Bốn Thần Chú Xá Lợi Pháp Thân tại địa chỉ sau trên mạng Internet:

http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/pdf/four_dharmakaya_relic_mantras_strips_a4.pdf

 

A-1. Thần Chú Bổn Tôn Cực Điểm Bất Nhiễm - Stainless Pinnacle Deity Mantra (Tsugtor Drime)

 

 

A-2. Thần Chú Xá lợi Bí mật - Secret Relic Mantra (Sangwa Rigsel)

 

A-3. Thần Chú Ánh sáng Cao quý Hoàn toàn Thuần tịnh Bất nhiễm - Zung of the Completely Pure Stainless Light (Ozer Drime)

 

 

A-4. Thần Chú 100.000 Vật Trang Hoàng Của Sự Giác Ngộ - 100,000 Ornaments of Enlightenment Mantra (Jangchub Gyanbum)

 

 

B. Thần Chú Namgyalma - Namgyalma Mantra (Usnisa Vijaya)

Nếu bạn đặt thần chú Namgyalma bên trong một bảo tháp, chỉ cần cái bóng của Bảo tháp chạm vào chúng sinh, nó cứu giúp họ thoát khỏi những khổ đau nặng nề vì nghiệp xấu, và giải phóng họ khỏi sự tái sinh trong các cõi địa ngục, hoặc như ma đói, động vật, hoặc a-tu-la. Và họ cũng sẽ nhận được sự hộ trì của chư Phật, không bao giờ đi lệch khỏi con đường dẫn đến giác ngộ. Vì vậy, chúng ta nên đặt nhiều Thần chú Namgyalma bên trong một Bảo tháp.

Các bạn có thể hạ tải Thần Chú Namgyalma tại địa chỉ sau trên mạng Internet:

http://www.dharmadownload.net/download/variety/Pdf/N0006_zung/020_Namgyalma.pdf

 

 

C. Thần Chú Ánh Sáng Cao Quý Hoàn Toàn Thuần Khiết - Zung of the Exalted Completely Pure Stainless Light

Nếu câu thần chú này được đặt trong một Bảo tháp, tất cả những chúng sinh nhìn thấy Bảo tháp, được nghe nói đến hoặc được chạm vào Bảo tháp sẽ được thanh tịnh những nghiệp tiêu cực. Họ sẽ được tái sinh trong những cõi nhàn cảnh và không còn tái sinh vào các cõi thấp hơn.

Bảo tháp nên chứa 100 bản sao Thần Chú Ánh Sáng Cao Quý Hoàn Toàn Thuần Khiết ( Lưu ý: Thần chú này khác với Thần chú Ánh sáng Cao quý Hoàn toàn Thuần tịnh Bất nhiễm - Ozer Drime - trong mục: Bốn Thần chú Xá lợi Pháp thân).

Các bạn có thể hạ tải Thần Chú Ánh Sáng Cao Quý Hoàn Toàn Thuần Khiết tại địa chỉ sau trên mạng Internet:

http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/pdf/zecpsl_strips_for_rolling_a4.pdf

 

       

 

 II.  Xá lợi thứ hai là các viên xá lợi của Đức Phật và của các vị Thầy

 III.  Xá lợi thứ ba là tóc hoặc y áo cà-sa của Đức Phật và của các vị Thầy

 IV.  Xá lợi thứ tư là những viên thuốc Pháp (Dharma pill) được thực hiện theo những hướng dẫn của kinh điển, có chứa một tỷ lệ phần trăm của các di tích thánh.

Nếu có sự hiện diện của bốn loại Xá lợi trên thì sức mạnh của một Bảo tháp mới được xây dựng và một Bảo tháp cổ xưa trong quá khứ sẽ như nhau. Ngay cả nước mưa chạm vào Bảo tháp cũng được ban phước và nó sẽ thanh lọc những nghiệp tiêu cực của các côn trùng trên mặt đất tiếp xúc với nó. Gió chạm vào Bảo tháp sẽ thanh lọc nghiệp tiêu cực của con người hoặc động vật mà nó tiếp xúc, mang đến một sự tái sinh tốt đẹp. Nếu có một Bảo tháp ở trung tâm của một con đường hoặc ở phía trên con đường, những chiếc xe có thể đi phía dưới nó hoặc xung quanh nó, điều này không thể kể hết được những lợi ích mà Bảo tháp mang lại. Nó không chỉ thanh lọc các nghiệp xấu của đời sống này, nó còn thanh lọc những nghiệp tiêu cực của nhiều kiếp trong quá khứ và gieo trồng những hạt giống giác ngộ trong tâm thức của mỗi chúng sinh.

Lợi ích của việc lễ lạy, cúng dường đến một Bảo tháp được ghi tronh Kinh Prasenajid:

 

Nếu có một người nào rữa sạch Bảo tháp sẽ có một cuộc sống lâu dài, sẽ được miễn trừ khỏi bệnh tật, sẽ vượt qua mọi khổ đau, sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh viễn và sẽ được giàu có.

Nếu có một người nào đánh chuông ở trước một Bảo tháp sẽ sở hữu những bài diễn văn có sức thu hút và danh tiếng lớn, sẽ đạt được tiếng nói dễ chịu như Phạm thiên và có thể nhớ được kiếp sống trước của mình.

Nếu có một người nào lần chuỗi hạt với một tâm thành trước một Bảo tháp sẽ sở hữu nhiều chuỗi hạt quý giá, sẽ được các đồ trang sức khác nhau và sẽ trở thành người quan trọng nhất trong số những người có công và may mắn.

Nếu có một người nào cúng dường nhã nhạc đến một Bảo tháp sẽ đạt được sự tự tin hoàn hảo, có kiến thức và sự hiểu biết sâu xa, có một thể chất hoàn hảo và tâm trí minh mẫn, lời nói sẽ được lưu truyền đi xa khắp thế giới.

Nếu có một người nào trang trí một Bảo tháp sẽ trở thành một vị vua vinh quang trong thế giới loài người, một vị vua vinh quang trong thế giới chư thiên, sẽ kinh nghiệm được hạnh phúc tuyệt vời.

Nếu có một người nào quét dọn, lau chùi nơi một Bảo tháp sẽ trở nên xinh đẹp và hấp dẫn, sẽ có một khuôn mặt cao quý và làn da như một đóa hoa sen, sẽ được hoàn toàn miễn trừ khỏi khuyết tật trong suốt những lần sinh tử tiếp theo.

Lợi ích của việc lễ lạy và đi nhiễu quanh một Bảo tháp được ghi tronh Kinh Avalokiteshvara:

Nếu có một người nào tôn trọng quỳ mọp lễ lạy trước một Bảo tháp sẽ trở thành một vị vua anh hùng và mạnh mẽ, sẽ có một áo giáp với biểu tượng bằng vàng, và sẽ có nhiều cảm hứng đối với Phật pháp.

Trong Kinh Pháp Hoa (Saddharma Pundarika) nói rằng:

Nếu có một người nào chắp tay trước một Bảo tháp, cho dù bằng hai bàn tay hay một bàn tay, hoặc thậm chí chỉ một khoảnh khắc cúi đầu trước một Bảo tháp, người ấy rồi sẽ đạt được giác ngộ tối thượng.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác