Hình ảnh: Lễ Khai Mạc Phật Ngọc Tại Mesa, Arizona, Hoa Kỳ

Hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2011, buỗi lễ khai mạc Cung Nghinh và Chiêm Bái Phật Ngọc Hoà Bình Cho Thế Giới đã diễn ra trang trọng tại Mesa Amphitheater

Hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2011, buỗi lễ khai mạc Cung Nghinh Chiêm Bái Phật Ngọc Hoà Bình Cho Thế Giới đã diễn ra trang trọng tại Mesa Amphitheater.

Góp phần trong lễ khai mạc, chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của các GĐPT Hoa Nghiêm, Chánh Kiến từ San Diego, California; Nhất Tâm, Như Lai tại Arizona …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arizona, Hoa Kỳ
www.gdptthegioi.org

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác