Hình ảnh: Em tưởng nhớ Phật

vui

Hình ảnh: Em tưởng nhớ Phật

 

Học sinh miền quê nghe pháp nhận quà Tết tại chùa Phước Duyên, Tp Huế, năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác