Thể hiện ''một chút niềm vui" với học sinh nghèo

chut

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa những nụ cười

 

như thế tôi sống vui từng ngày
như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

 

 

THỂ HIỆN "một chút niềm vui" ĐẾN VỚI HỌC SINH NGHÈO TẠI HUẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác