Huyền thoại

huuyen thoai

Diệu Ngọc

Huyền thoại những chỉ được nghe kể chưa ai gặp bao giờ. Hiển nhiên, trong đời sống quá nhiều huyền thoại đôi khi, những câu chuyện ấy kết thành những giấc đưa ta vào những khung trời không biên giới....

Tôi đang nghĩ đến một loài cây. Cây Chiên Đàn. Nghe đâu loài cây này chẳng hiện hữu trong đời sống, hồ lãng đãng như loài Rồng, Lân, Phượng. Chưa ai tận mắt nhìn thấy những loài này bao giờ, nhưng người nhân gian vẫn nặn thành tượng nên chúng những hình dáng của riêng .

Còn một loại chim, gọi Kim Điểu, cũng thường được nhắc nhở trong kinh Phật. Loại chim này đôi cánh rất rộng to lớn, mỗi lần dang cánh bay xa cả ngàn dặm. thường lẩn quẩnmột miền gọi "Hương Thủy Hải", nơi những chú Rồng con ưa bị nuốt sống. Nghe đâu, lần, một vị đại Bồ-tát đi ngang, nhìn thấy cảnh ăn nuốt lẫn nhau như vậy, ngài đã khởi từ bi tâm nhỏ xuống một giọt lệ trong suốt.

Các vị Taras được hóa sinh từ giọt lệ ấy.

Thật kỳ lạ. Những điều như , như Thực những huyền thoại thể thu hút tôi một cách thật mãnh liệt. Tôi cảm tưởng mình đang bước vào một thế giới huyễn mộng nào, trong đó biến hiện chập chùng như từng tâm niệm khởi lên mỗi ngày.

bao giờ bạn bỏ thì giờ để đếm từng tâm niệm của mình? Hẳn chưa bao giờ. Bởi , thật một việc làm ích tốn thì giờ lắm! Chỉ những người dở hơi (như tôi) thỉnh thoảng thấy mình đang lảo đảo đi giữa bờ của Đời Đạo, lúc tỉnh, lúc say rồi hốt nhiên muốn đếm tâm niệm của chính mình mỗi khi phụt khởi. Nhưng đếm không phải dễ đâu đấy nhá. Phải một tâm thật tỉnh thức. Phải biết khi nào đến, khi nào đi rồi nhìn được phản ứng tâm thức mình lúc đó. Hưm... Làm một người dở hơi cũng thật khó. Chắc chỉ những vị đại đạo mới làm được những việc ấy thôi...

Ưm. Thể nào tôi cũng phải viết một câu chuyện về "cây chiên đàn", về "Kim Điểu" bằng sự tưởng tượng "không biên giới" của mình....

Ngày....tháng.....năm.... 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle