Với một bàn tay mở rộng

ban tay

Nhưng chúng ta thể nào hiểu được lời Phật dạy để áp dụng một cách chân thật vào những phương tiện tu học của mình chăng?  Những Phật khuyên chúng ta thực hành cao xa khó hiểu lắm không?

lần tôi nghe đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ như vầy,  "Nếu ta được một tôn giáo thì tốtNhưng thật ra nếu như không tôn giáo chúng ta cũng vẫn thể xoay xở được.  Còn nếu như không những tính chất căn bản của con người, như tình thương, tâm từ, lòng tử tế, thì chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được."  Tôi nghĩ những điều Phật dạy cũng chỉ làm sao để giúp mình tiếp xúc lại được những cái hay đẹp căn bản ấy trong ta!  Thực hành được bấy nhiêu thôi, tình thương, tâm từ, lòng tử tế, ta cũng thể chuyển hóa được biết bao nhiêu khổ đau cho mình người chung quanh rồi phải không bạn?

Trong kinh ghi Phật vẫn thường nhắc nhở chúng ta rằng, Ngài dạy chúng ta với một bàn tay rộng mở, "Trong bốn mươi lăm năm sau cùng trong cuộc đời của ta, ta không h dấu diếm điều trong những lời giáo huấn. Chẳng một lời giáo huấn nào mật, không một lời nào mang ẩn ý. Tất c những lời giảng của ta đều được đưa ra một cách ngay thật minh bạch."  Phật trao cho chúng ta những Ngài biết với một bàn tay m rộng, minh bạch, không dấu diếm, không mang ẩn ý.  Tình thương, tâm từ, lòng tử tế.   l nếu như chúng ta thôi đừng suy luận hay tìm cầu xa xôi, ch cần m rộng lòng mình ra đ tiếp nhận thôi, ta s chứng nghiệm được niềm hạnh phúc sâu xa, an vui của diệt đế, con đường của mình đi bao gi cũng được che ch bởi bóng mát của đạo đế.

bạn biết không, tôi vẫn nghĩ rằng chàng dũngtrong câu truyện ấy là một gương mẫu cho ta noi theo.  Anh chính thật là một người tráng sĩ cần thiết cho cuộc đời anh biết dừng lại, biết tr v can đảm dám t soi gương quay chiếu lại nơi chính mình, biết được mấy ai...

Nguyễn Duy Nhiên

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle