bướm và hoa

bướm và hoa

 

thuộc câu

bố thí cúng dường

tụng năm giới cấm

học tham quán thiền

bướm kia

làm phước gieo duyên

mai kia

hoa nhụy

chẳng phiền đến ai!

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác