Bảo vệ môi sinh

BẢO VỆ MÔI SINH

Sự lạc quan yêu đời của chúng ta không phải thiết kế hay chạy theo một tưởng đẹp chính tìm ra những nguyên nhân sinh khởi khổ đau những phương pháp đình chỉ những nguyên nhân ấy.

Cái dũng của con người không phải khả năng chinh phục vạn binh bên ngoài chinh phục thiên nhiên, chính khả năng nhiếp phục đoạn trừ những hạt giống phiền não đang lưu trú hoạt động từ chiều sâu tâm thức của chính ta.

Phiền não đã làm cho môi trường của tâm ta ô nhiễm khiến cho lời nói của ta không trong sáng, không từ hòa khiêm cung, dẫn tới ô nhiễm môi trường sinh hoạt của gia đình hội, đã tạo ra những thác ghềnh, hầm hố giữa con người con người, giữa con người cảnh vật cũng chính phiền não đã làm cho môi trường nơi tự tâm ta ô nhiễm, khiến cho những hành động của ta không trí tuệ từ bi, dẫn đến sự ô nhiễm môi trường sinh hoạt của gia đình, hội thế giới của chúng ta.

Tình trạng đời sống gia đình hội của chúng ta bất ổn, nhiều tệ nạn xảy ra không phải do thiếu những tiện nghi vật chất do không biết sử dụng vật chất với một tâm hồn không ô nhiễm.

Niệm Phật một trong những phương pháp làm cho bụi bặm phiền não nơi tâm ta lắng yên, làm cho môi trường hoạt động của tâm ta trong sạch, khiến cho ta đi đứng nằm ngồi trong tỉnh giác, nói cười trong từ bi đối xử với nhau trong hỷ xả.

Chúng ta hãy nhắc nhở nhau phát khởi đại nguyện niệm Phật mỗi ngày, để mỗi ngày bụi bặm phiền não trong tâm thức ta được tiêu trừ lắng yên, khiến cho môi trường hoạt động trong tâm thức ta càng ngày càng trở nên trong sáng thuần tịnh, để cho sự bảo vệ môi trường trong sángnơi thế giới của chúng ta không phải những điều khoản của hiệp ước, không phải những luật lệ những hình phạt chính những tiếng niệm Phật khởi sinh từ ý thức tỉnh giác đại nguyện từ bi một cách sinh động.

Thích Thái Hòa

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle