Khóa tu mùa Hè 2011: Một Ngày An Lành

                         

            Phật lịch 2555, Huế ngày 26.7.2011

 

                             

  

 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

       

 Kính gởi:   -  Anh Phan Nhật Tính, Tp Cần Thơ

                    -  Chị Nguyễn Thị Vân Trường, Tp Cần Thơ

                                                               

          

            Kính thưa Anh Chị,

Vừa qua, được sự hướng dẫn tận tình của Thầy Thái Tuệ, chúng tôi đã tổ chức được thời khóa tu học cho 160 em học sinh từ lớp Sáu đến Mười Hai, và 30 em sinh viên  tại chùa Phước Duyên, Huế.

Nhất là được sự hoan hỷ của Hòa thượng trú trì, sự chứng minh và giảng dạy của Thượng tọa Giáo thọ Thích Thái Hòa, nên thời khóa tu học (Một Ngày An Lành- ngày, 25.7.2011) của các em được kết quả mỹ mãn.

 

Trong thời pháp của Thượng tọa Giáo thọ giảng dạy lúc 9 giờ sáng ngày 25.7.2011, cho các em với nội dung: “Trong cuộc sống có bốn hạng người:  1. Hạng người đi từ bóng tối vào bóng tối. 2. Hạng người đi từ bóng tối vào ánh sáng. 3.  Hạng người đi từ ánh sáng vào bóng tồi. 4. Hạng người đi từ ánh sáng vào ánh sáng.” Bài pháp quá thực tế, đã đánh thức được sự hiểu biết và lòng mong muốn của các em, nên cả 190 em đều vỗ tay reo mừng.

 

Đến bữa cơm trưa Chánh niệm của các em, lại được sự hướng dẫn của quý Thầy chùa Phước Duyên, nên hình thức không khác gì một thời “quá đường” trang nghiêm của chư Tăng. Bữa cơm đã để lại cho các em nhiều ấn tượng sâu sắc, chúng tôi tin là các em khó mà quên đi được.

Chính sự thành công này và lòng mong muốn của các em, nên quý Thầy chùa Phước Duyên và anh em phụ trách chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thời khóa tu học vào thời gian thích hợp (trong năm 2011) cho các em  tu học.

 

Kính thưa Anh Chị,

Thời khóa tu học của các em đạt được kết quả tốt đẹp như vậy, một phần rất lớn là nhờ vào tấm lòng lo lắng, hỗ trợ tịnh tài của anh chị để có phương tiện trong việc nuôi dưỡng mầm non của Đạo pháp, những mầm non mà anh chị chưa hề biết mặt, biết tên. Trước tấm lòng cao quý đó, chúng tôi không biết phải thưa lời gì cho phải, chỉ xin thay mặt cha mẹ các em và 190 em tham dự khóa tu, chân thành cảm tạ và mãi mãi ghi nhớ công lao của Anh Chị.

Nguyện cầu Hồng ân Tam bảo gia hộ cho Anh Chị thân tâm thường an lạc, gia đình luôn được yên vui và hạnh phúc. 

     

                                                       

 

 

Đại diện cha mẹ các em

Cư sĩ Tâm Quang

Kính thư,

                                                                                                

 

 

Hình ảnh khóa tu:

"Một Ngày An Lành" tại chùa Phước Duyên, Huế (ngày 25.7.2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác