Lễ phủ kỳ-Trước Linh Đài huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

    

 

      -Lời Truy Tán của Thượng tọa Thái Hòa trước Linh Đài Anh Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều -

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Anh Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều huynh trưởng cấp Dũng,

Cố vấn GĐPTVN trên thế giới, Phó trưởng ban HDTƯ GĐPT Việt Nam,

Trưởng ban HD GĐPT Thừa Thiên

Trước hết, tôi xin thay mặt Hội đồng thượng thủ, Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPTVN trên thế giới, BHD GĐPTVN trên thế giới, BHD GĐPTVN cũng như tất cả các BHD miền tỉnh, thị toàn quốc có đôi lời với Anh trong buổi Lễ phủ kỳ này.

 

Anh Thiều kính mến,

Tám Mươi lăm năm: anh mang thân phận kiếp người trong thế giới phù du huyễn hoặc này. Anh đã đến với đạo Phật từ rất sớm, sớm ngay trong lòng mẹ, sớm ngay trong huyết thống tổ tiên gia đình và rồi anh đã trải qua Sáu mươi năm sống trong tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, được đào tạo trọn vẹn qua các thời kỳ và đã vượt qua mọi khó khăn để anh hoàn thành sứ mệnh của một người Anh Cả của BHDTT, góp phần vào sự duy trì và phát triển gia đình Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

 

Anh đã từng chiêm nghiệm lời Phật dạy: đời người không có ai là không trải qua bốn giai đoạn sanh lão bệnh tử, và trong bốn giai đoạn ấy, anh đã kinh qua một cách rõ ràng, nhưng kiếp người của anh không phù du, không huyễn hoặc như bao nhiêu thân phận kiếp người khác, vì sao như vậy? Vì anh là một con người trên đầu anh có Phật, trong trái tim anh có tổ chức Gia đình Phật tử.

 

Đối với Đạo: Anh là một Phật tử thâm tín, nguyện suốt đời phụng sự Chánh pháp.

Đối với lý tưởng tổ chức GĐPT: Anh là một huynh trưởng trung kiên, một lòng bảo vệ hiến chương, nội quy, quy chế của tổ chức.

Do trung kiên đối với Đạo, đối với tổ chức, nên cuộc đời anh đã bước qua những  bước thăng trầm, vinh nhục không ít. Có những lúc thăng trầm đến nổi như không gượng nổi, nhưng nhờ duy trì định lực, sự kiên nhẫn nên anh đã thắng được một cách nhẹ nhàng.

Sự thắng được này là đã để giữ gìn khí tiết cho chính anh, giữ gìn khí tiết cho tổ chức, giữ gìn khí tiết cho đạo pháp; hình ảnh của anh, hạnh nguyện của anh, cuộc đời của anh vẫn tồn tại mãi mãi trong trái tim của mỗi đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam hiện tại và tương lai. Nhìn vào khí tiết cao cả của anh, sẽ thấy trái tim rộng lượng của vợ mình, là chị, sẽ thấy rõ sự hy sinh cao cả của người bố với các con.

 

Là Phật tử, chúng ta làm được việc gì tốt nhất, hãy xin đem hồi hướng cho tất cả mọi người mọi loài.

Với lý tưởng, với mục đích của tổ chức GĐPT là giáo dục thanh thiếu đồng niên trở thành những Phật tử chân chánh theo tinh thần Phật giáo, lý tưởng ấy đẹp làm sao, khó khăn làm sao!

Sự tốt đẹp đó được nuôi dưỡng, cái khó khăn đó được tôi luyện, nên đôi lúc anh cũng đã bị các bậc tôn túc khiển trách. Có khi anh đã bị đàn em của mình than phiền, quay mặt. Nhưng với phong cách và ý chí của một người anh Cả, trong tâm tưởng anh luôn luôn thương họ (vì do lầm đường lạc lối).

 

Vì vậy, hôm nay Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPTVN trên thế giới, BHD GĐPT VN trên thế giới, BHD GĐPT Việt Nam cũng như tất cả các BHD miền tỉnh thị toàn quốc đã cử đại diện đến trước linh đài của anh để làm lễ phủ kỳ. Để nói lên rằng, cuộc đời của anh đã cống hiến một cách trọn vẹn cho chánh pháp, cho tổ chức. Tuy sắc thân của anh không còn đủ duyên để hiện hữu, nhưng tâm chí và bản nguyện của anh vẫn còn đó trong tất cả trái tim của mỗi chúng tôi, vẫn còn đó cho niềm tự hào trong dòng dõi huyết thống của anh.

 

Trong giờ phút này, anh hãy nhẹ nhàng thong dong giữa đôi dòng thuận nghịch của cuộc đời; và sau khi anh đã xả bỏ báo thân này, xin anh hãy tiếp tục thắp sáng đại nguyện của một Phật tử Đại thừa:  làm sống dậy Phật tính nơi tất cả chúng sinh, làm sống dậy Phật tính nơi các em bé nhỏ (đồng ấu) cho đến những người đã trưởng thành như thanh niên, tráng niên. Anh hãy nỗ lực yểm trợ chúng tôi-những người đang còn sống đây, những người đang mang hoài bão làm sáng chói tinh thần đạo Phật, tinh thần GĐPT Việt Nam.

Xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tâm linh anh được nhẹ nhàng siêu thoát, an trú vững chãi trong lý tưởng giác ngộ của đức Phật và tiếp tục tái sinh, kiên trì ủng hộ tổ chức GĐPT trong các thế hệ tương lai.

 

Và một lần nữa, tôi xin được thay mặt Hội đồng Thượng thủ, Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPTVN trên thế giới, BHD GĐPTVN cũng như tất cả các BHD miền tỉnh, thị toàn quốc xin tán dương Anh và xin cầu nguyện Tam Bảo phóng quang tiếp độ hiển linh Anh vãng sinh cực lạc quốc.

 

 LỄ PHỦ KỲ

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác