Tập san Pháp Uyển số 1

tap san phap uyen

 

Xin bấm vào link này để tải đọc: TẬP SAN PHÁP UYỂN 01

AdminHP/FileUpload/190820110101848/190820110101848-phapuyen_01_final_cobia.pdf

 

 

Phật Pháp lương dược chữa lành tâm bệnh trầm kha của nhân loại, ngọn hải đăng soi đường chúng sinh

đi lại trong biển nghiệp trầm luân. Pháp âm vi diệu như tiếng hải triều được khai diễn bởi đấng Thiện Thệ giữa

vườn Lộc Uyển độ nào vẫn còn vang vọng. Để rồi, âm ba ấy lan mãi thấm vào cuộc đời, dựng lại những đã đổ vỡ,

khai mở những bị che khuất.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle