Hình ảnh chùa Thiên Hưng và chùa Báo Thiên

Chùa Thiên Hưng nằmchân đồi Quảng Tế, thuộc ấp Dương Hoà, Thuỷ Xuân, Huế. Chùa do Hoà Thượng Liễu Đạo Chí Tân, đệ tử của ngài Tế Chánh Bổn Giác khai sơn năm 1825. Vị kế thế trụ trì sau này lại giao cho Thanh Tâm, đệ tử của ngài Hải Thuận chùa Từ Hiếu. cùng với các Phật tửLinh Sơn phổ trùng tu năm 1893 năm 1896 thỉnh ngài Huệ Pháp (Tuệ Pháp), đệ tử đắc pháp của ngài Hải Thiệu Cương Kỷchùa Từ Hiếu về làm tọa chủ. Từ đó môn đồ tứ chúng đến qui y đông đảo. Chùa Thiên Hưng trở thành một đạo tràng nổi tiếng. Ngay cả Hoà Thượng Giác Tiên cũng dẫn tăng chúng đến nghe pháp. Năm 1919 ngài Huệ Pháp được triều đình thỉnh làm trú trì chùa Diệu Đế năm 1926 làm Tăng Cang. Ngài viên tịch vào năm 1927. Cũng năm này Hoà Thượng Quảng Tu trùng tu chùa nhờ vào tiền cúng dường của Hoàng Thái Hậu Xương Minh. Năm 1935 chùa được ban biển sắc tứ ngài Quảng Tu được ban giới đao hộ điệp. Năm 1962 Thượng Tọa Chánh Nguyên trú trì chùa tổ chức trùng kiến, sắp xếp các công trình theo chữ đinh. Chùa còn nhiều tượng Phật bằng gỗ xưa rất đẹp. Năm 2003 chùa được trùng tu nhưng vẫn giữ kiến trúc bằng gỗ như trước.

 

Hình ảnh chùa Thiên Hưng, Huế

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh chùa Báo Thiên, phường Trường An, Huế-ảnh Hp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác