Hình ảnh chùa Phước Duyên

Phước duyên thù thng phước duyên xuân

T th long hoa hin tánh thun

Hoa n sc hương hoa mãn giác

Mười phương chung lc phúc nhân qun

Dù đi dù đến đều như th

Như đức t tôn mm n cười

Thương xót chúng sinh thương vn loi

Mười phương xuân sc đẹp mười mươi

Như tâm địa quán thanh lương quán

Ngch đất thn kinh dng để kinh

Linh m ngun hương thơm tnh thy

Khơi dòng hương biếc ngát nhân sinh…”

 

Hình ảnh chùa Phước Duyên, Huế

ảnh: HP

 

 

 

 

 

 

Học sinh nhận quà tết

khi bình minh lên

 

chánh điện nhìn góc cạnh

 

bảo tháp: HT Khai sơn

 

bảo tháp: Thầy Thanh Tuệ-vị pháp thiêu thân 1963

 

 

Tàng Kinh Các

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác