Hoa đẹp

 

“Tôi đi về phía thiên lương

Trái tim dào dạt yêu thương cuộc đời

Tâm hồn hóa biển khơi vơi

Vòng tay ôm cả đất trời bao la.

 

Mới hay chân tánh nguy nga

Từ vô thủy vốn đượm đà khói sương

Lung linh ánh diệu quang hường

Chân như diệu hữu mười phương đất trời.”        

 

Hoa đẹp, ảnh Hải Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác