Đêm về Thiên Đức

dem ve thien duc

Ninh Giang Thu Cúc

 

 

SânThiên” in bóng người về

Phất tay gởi lại bến sự đời

Gió lồng lộng trăng chơi vơi

Vần thơ tưởng niệm ngập ngời sử thi

Pháp âm đồng vọng Trí Bi

Pháp y tự tại uy nghi dáng thầy

Già lam khai hôi sum vầy

Mạch nguồn đất Tổ dựng xây pháp nền

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle