Biết lập đức

biet lap duc

Càng văn minh vật chất, con người lại càng sinh ra những sinh hoạt hưởng thụ thấp kém phiền toái.

Càng giàu vật chất, con người lại càng sinh ra những lo lắng, sợ hãi, thất vọng khổ đau.

Trong mọi sự sinh hoạt của hội con người, ta hiếm thấy xảy ranơi một người, vừa giàu vật chất lại vừa giàu tâm hồn. Phần nhiều, người giàu vật chất người rất nghèo nàn về tâm hồn rất dễ khiếm đức.

Nên, những bậc trí trong đời, thường trọng đức khinh tài, nhưng những kẻ trí trong đời thì coi trọng tiền tài coi thường đức hạnh nhân nghĩa.

Đức hạnh bị khinh thường, thì xảo trá điêu ngoa, gian dối phát triển, đạo đức xuống cấp, nhân cách hủ bại, thuần phong rách nát.

Nên, những bậc trí trong đời dùng đức để lập thân. Họ biết lập đức trước khi lập thân lập ngôn; kẻ ngu trong đời thì lập ngôn trên xảo trá lập thân trên gian , khiến cho thân càng ngày càng sa đọa, ngôn càng ngày càng trở nên nham hiểm luân.

Thích Thái Hòa

Chia sẻ: facebooktwittergoogle