Ngày xửa ngày xưa

ngay xua
Thi gian cùng không gian tn
mt bông hoa va n.

Đc Pht th hin cõi Ta .
T bi Trí tu
như mt sc hút tuyt vi
ca hoàn .

Giáo Giác ng ca Ngài to sáng
lung linh như
nhng tng hư không.
Như
huyn như tht
như
vng trăng tròn khuyết
khuyết đâu?
tròn đâu?
Tánh Pht.

Tâm Thường Định

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác