Tiễn biệt Nhà văn Võ Hồng: Như Cánh Chim Bay

Tiễn nhà văn Ngân Sơn - HồngChiều xuân cánh nhạn vừa bay
An nhàn thanh thản gió lay tuổi già
Văn chương chìm nổi phong ba
Quê hương thôn tình cha nghĩa trò
Buồn thương lãng đãng con đò
Vết Hằn Năm Tháng, Người Về Đầu Non **
Ai đi non nước vẫn còn
Buồn vui thế cuộc mỏi mòn chim bay
Tiếng con quẫy loay hoay
Miên man Thực Mộng đắng cay ngọt bùi
Gian truân một kiếp buồn vui
Mến yêu tổ quốc thương Hoài Cố Nhân ***

Như Cánh Chim Bay * Tên sách của cụ Hồng do Bối xuất bản 1971.
Vết Hằn Năm Tháng, Người Về Đầu Non **do Bối xuất bản 1965, 1968.
Hoài Cố Nhân ***do Bối xuất bản 1959.

Tâm Thường Định

Chia sẻ: facebooktwittergoogle