Bên đài sen trắng

ben dai sen trang

Bên đài hoa sen trng

Trông thấy ánh đạo vàng

Bên niềm vui tĩnh lặng

Thấy Phật tỏa hào quang


Yêu người mơ thấy Phật

Ngưỡng Phật thấy ngần xinh

Ba mưoi hai tướng tốt

Từng giây phút đản sinh


Mỗi tay chấp hoa sen

Mỗi vào chùa mô Phật

Ngập ngụa giữa bùn đen

Mỗi thăng hoa diệu mật


Cứ mỗi mùa khánh đản

Quán niệm Phật trong mình

Lâm tỳ ni bỉ ngạn

Hoa ưu đàm ngần xinh


Phật trỏ tay chỉ trời

Trời xanh biếc khơi vơi

Phật mỉm cười trỏ đất

Đất nâu bỗng rạng ngời


 

Phật hóa thân em bé

Tim mẹ ngát hương thiền

Phật hóa thân con trẻ

Vua Cha mừng lòng yên


Thầm nghe giữa lòng mình

Mười phương Phật đản sinh

Kia hình hài máu mũ

Thảy thảy đều quang vinh


Thầm nghe tôi là em

Lắng nghe em là mẹ

Mỗi mỗi là hoa sen

Mưa lâm thâm lá hẹ


Bên đài hoa sen trắng

Lại thấy vương miện vua

Chuyển luân vương tối thắng

Ngoài được mất hơn thua

 

Đức Vua Pháp dạy mình

Tứ đại thực là xinh

Năm uẩn mà tối thắng:

Vì vậy: Phật đản sinh


Thầy Ba Cõi hằng khuyên

Mười phương thuần tịnh độ

Niệm Phật - tự phòng hộ

Pháp tánh hiện chân nguyên


Bên đài hoa sen trắng

Thấy bản thể chân như

Nghe pháp âm thù thắng

Hùng lực đại bi từ

                                               

 HẠNH PHƯƠNG

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle