Nhớ THẦY nhân mùa Phật đản sinh lần thứ 2637

nho thay

Năm mươi năm pháp nạn
Hướng về quê hương mìnnh
Bao bất công xã hội
Tham sân hận vô minh

Năm 63 lịch sử
Ngài Quảng Đức tự thiêu
Ngọn đuốc Từ Bi sáng
Lan toả khắp năm châu

Mùa Đản Sanh nhớ lại
Lời Đức Phật Thích Ca
Hãy tự mình cầm đuốc
Tự soi đường mà đi

Trước tham giận mê si
Trước bạo quyền ích kỷ
Chúng ta phải làm gì
Trước vô thường chia ly

Biết mọi sự vô ngã
Sống cuộc đời vị tha
Nên trong mỗi sát-na
Thực hành lời Phật dạy.

Sacramento, Mùa Phật Đản 2557.

Tâm Thường Định

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác