Cành lan ngọc

canh lan ngoc

Dâng một giò lan cúng Phật

Một chiều Đông rụng hiên sân

Ngoài vườn hương lan gió thoảng

Dặm trời sương khói bâng khuâng.

 

Hồn con rêu phong tượng đá

Hỏi chi từ độ mưa nguồn

Tháng ngày qua bao bến lạ

Cánh chim mờ cõi trăng sương.

 

Con như tiếng ve mùa Hạ

Hóa thân vào mùa Thu

Về nghe mùa Đông lặng lẽ

Mùa Xuân quên cả đợi chờ.

 

Con như cánh chim phiêu bạt

Lên rừng xuống biển cùng mây

Gió sương chở đôi cánh nặng

Theo bao ngày tháng hao gầy.

 

Con như con thuyền xuôi ngược

Sông đời chở tháng ngày trôi

Lang thang ngàn phương bến đổ

Hồn lau trắng điểm bên trời.

 

Đời con như bao dặm khách

Bên đường cát bụi đi qua

Bể dâu xanh dòng ảo ảnh

Ngàn mây, ngàn sao, ngàn hoa.

 

Dâng một giỏ lan cúng Phật

Ngoài vườn mới nở chiều nay

Hương thơm cõi lòng, cõi Phật

Trang nghiêm miền cát bụi bay.

 

                                          Long Xuyên, tháng 1.2014

                                           MẶC PHƯƠNG TỬ

Chia sẻ: facebooktwittergoogle