Lễ Tưởng Niệm Húy Nhật Lần Thứ 50 Của Cố Hòa Thượng Tâm Ưng Đảnh Lễ, Khai sơn chùa Phước Duyên, Huế

le tuong niem

 LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT LẦN THỨ 50

của cố HÒA THƯỢNG THƯỢNG TÂM HẠ ƯNG

HIỆU ĐẢNH LỄ, KHAI SƠN CHÙA PHƯỚC DUYÊN, HUẾ

 

      Đúng vào lúc 7 giờ 30 sáng hôm nay (Mồng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất,23.02.2018), trong không khí trang nghiêm, khói trầm hương nghi ngút, tại ngôi Đại hùng bảo điện chùa Phước Duyên, Huế, dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, trú trì chùa Lam Sơn và Hòa thượng Sám chủ Thích Huệ Ấn, trú trì chùa Phổ Quang, Huế, chư tôn đức Tăng Ni đã long trọng cử hành Lễ bạch Phật khai kinh, nhân “Lễ Tưởng niệm húy nhật lần thứ 50 của cố Hòa thượng thượng TÂM hạ ƯNG hiệu ĐẢNH LỄ, khai sơn chùa Phước Duyên, Huế và Lễ Khánh tạ sau 18 năm trùng tu hoàn thiện ngôi Phạm vũ”.

 

      Tiếp sau Đại lễ Tưởng niệm húy nhật của cố Hòa thượng khai sơn và lễ Khánh tạ ngôi Phạm vũ là Đại lễ Trai đàn chẩn tế.

 

      Đại lễ sẽ được tổ chức long trọng trong 3 ngày, từ ngày hôm nay, cho đến hết ngày Mồng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất (25.02.2018).

 

      Kính mời chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử xem qua hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác