Mở lớn con đường (sách mới)

mo lon

Chúng ta không thể nào có hạnh phúc, nếu trong tâm thức của mỗi chúng ta có quá nhiều ước mơ. Bất cứ ước mơ nào cũng làm cho đời sống của chúng ta đều đi bị hỏng đất.

xin vui lòng bấm vào đây để tải đọc
Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác