Mây trắng hỏi đường qua

may trang

Mây trắng hỏi đường qua
 

 

Cuộc hành trình, nếu không có bước khởi đầu, thì làm sao có bước thứ hai, thứ ba, những bước kế tiếp và đi dẫn đến đích.

 Xin mời bấm vào đây để tải đọc

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác