Hướng về Ngày Đức Phật nhập Niết bàn

huong ve

Hướng về Ngày Đức Phật nhập Niết bàn

 

Kính lạy Đức Thế Tôn,

Hôm nay là ngày Rằm Tháng Hai-Ngày Đức Thế Tôn Nhập Niết Bàn.

Toàn thể chúng con vân tập về đây, trước bảo điện uy nghiêm và giản đơn này, với lòng cung kính vô biên, chúng con thành tâm thiết lễ Tưởng niệm, kính lễ, chiêm nghiệm lời dạy của Ngài.

Kính thưa quý vị,

Cách đây hơn 2600 năm, trong rừng Câu Thi Na, dưới tàng cây sala, tiểu bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, Đức Phật của chúng ta Nhập Niết Bàn.

 

Sự kiện diệt độ của Đức Phật được mô tả chi tiết hơn trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Trước đó, lúc còn ở Vệ-xá-ly, Đức Phật thông báo với hội chúng rằng sau ba tháng Ngài sẽ nhập diệt: “Này các Tỷ kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ đến các thầy: các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát. Không lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.” Đức Phật còn dặn các thầy, sau khi Như Lai diệt độ, giới luật là bậc đạo sư của quý vị; mỗi khi tụng đọc lại Pháp, nên mở đầu bằng: “Như vậy tôi nghe”. Và còn rất nhiều điều quan trọng thiết thực nữa, ở đây chúng ta chỉ lược giản mà thôi.

 

Tin Thế Tôn sắp diệt độ nhanh chóng được loan đi và điều ấy khiến cho nhiều đệ tử của ngài xúc động sâu sắc. Đức Phật là bậc đạo sư, nơi nương tựa vững chãi của nhiều người, nên sự nhập diệt của Ngài đã khiến cho những đệ tử chưa đạt đạo quá cảm thấy hụt hẫng trống vắng, vì nhận thấy rằng mình sẽ mất đi người Thầy dẫn đường chỉ lối.

 

Kính bạch Đức Thế Tôn,

 

Chúng con là hàng đệ tử sinh sau và sau nhiều đời, nhiều thế hệ, trải qua nhiều thời đại, cách Ngày Thế Tôn Nhập diệt quá xa, nhưng trong tâm tưởng của chúng con luôn luôn hướng về Phật,  khoảng cách thời gian ấy tuy xa mà gần, vì Phật tánh, Phật tâm đã ở trong trái tim chúng con. Tuy ngài không còn tại thế để hằng ngày giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cho chúng con tu tập, nhưng chúng con cũng rất diễm phúc, vì chúng con còn Tam Bảo để nương tựa, còn chánh pháp để soi đường. Chúng con được nghe trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn dạy, ai thấy được Pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp, hành trí đúng chánh pháp, thời người ấy kính trọng, cúng dường tối thượng, kính lễ Như Lai.

 

Đức Phật đã giao cho chúng ta chiếc chìa khóa quán chiếu về vô thường và vô ngã. Càng tiếp xúc với thực tại vô thường và vô ngã thì chúng ta tiếp xúc sâu sắc với niết bàn.

 

Vậy niết bàn là gì? Niết bàn là sự thong dong, tự tại, sự bình an trong tâm hồn, là sự vắng lặng của phiền não, khổ đau. Niết bàn không phải là cái mà ta đi tìm trong tương lai, nhất là sau khi chết. Niết bàn có mặt trong giây phút hiện tại, khi tâm ta không còn tham, sân, si và ô nhiễm phiền đau.

Trên bình diện cao hơn, Niết bàn là không còn kẹt vào ý niệm năm uẩn, vượt thoát ý niệm sinh và tử, đến và đi, có và không...

 

Đó là một vài lời giải thích nêu ra, chúng ta nên ghi nhớ và học tập.

 

Giờ đây, với tâm thanh tịnh, chúng con xin dâng hương hoa lễ phẩm lên Đức Thế Tôn. Ngưỡng nguyện Đức Thế Tôn chứng minh và gia hộ thế giới hòa bình, nước Việt phồn vinh, đạo đức tâm linh Phật giáo ngày càng lan tỏa đến mọi người, mọi thành phần trong xã hội.

 

Chúng con cúi đầu kính lễ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

 

Nhất tâm đảnh lễ Sala song thọ, thị hiện Niết bàn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle