Thảnh thơi giữa đôi dòng (sách mới)

mo lon

Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào và thở ra, tôi biết rất rõ tôi đang ngồi trên gò của hồ Thiên Nhã tại nghĩa trang phía Bắc của Sông Hương.

 

Xin bấm vào đây để tải đọc

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác