Các truyền bản tạp tiểu chư khoa

cac truyen ban

CÁC TRUYỀN BẢN  TẠP TIẾU CHƯ KHOA 雜醮諸科

Thích Không Hạnh

Tạp tiếu chư khoa là bộ khoa cúng thông dụng ở miền Bắc nước ta từ xưa đến nay. Nội dung khoa cúng dùng cho cả hai hàng chân tục. Nếu như bộ Thủy lục chuyên về phần độ âm thì Tạp tiếu chuyên về độ dương. Qua các sách hiện còn lưu hành ta được biết có 3 truyền bản Tạp tiếu chư khoa.

1.      Bản Liễu Chàng 柳幢 hay Cựu bản được khắc ở xã Liễu Chàng, huyện Gia Lộc, phủ Ninh Giang vào niên hiệu Tự Đức thứ 2 (1848). Trọn bộ 5 tập 37 khoa 380 trang. Mỗi trang chia làm 6 hàng không kẻ cột. Mỗi hàng 13 chữ (tính theo hàng nhiều chữ nhất). Chữ viết thô kệch. Sách không có lời giới thiệu. Niên đại được ghi ở đầu tập 1. Nơi tàng bản được ghi ở đầu tập 2.

2.      Bản Yên Viên 安圜 được thầy trò Sa-môn Huệ Tập Thích Huỳnh Huỳnh Tinh Tiến Thích Sâm Sâm tổ chức tuyển tập san khắc vào niên hiệu Tự Đức Thứ 12 (1858). Mộc bản lưu tại chùa Diên Phúc, xã An Viễn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. Trọn bộ 7 tập với 444 trang. Mỗi trang chia làm 7 hàng có kẻ cột. Mỗi hàng 16 chữ. Chữ viết trau chuốt. Đầu tập 1 có lời giới thiệu 5 trang.

Sách có hai lời tựa. Tựa thứ nhất Tạp tiếu chư khoa tân tự của Sa-môn Tinh Tiến dài 3 trang. Tựa thứ hai là lời giới thiệu của Hòa thượng Phúc Điền không có tên, dài 2 trang.

Theo lời tựa của ngài Tinh Tiến thì Tạp tiếu chư khoa được truyền sang nước ta vào giữa thời nhà Minh.

Lời giới Thiệu của ngài Phúc Điền có đoạn cho biết vào thời đó có bản Tạp tiếu của người họ Liễu san khắc để buôn bán nên câu chữ sai sót luộm thuộm, thiếu trang nghiêm. Thầy trò ngài Tinh Tiến đã tuyển chọn san bổ và tổ chức trùng khắc thận trọng nên rất đáng tán thán.

Văn bản của người họ Liễu không biết có phải là bản Liễu Chàng ra đời trước đó 10 năm không?

3.      Bản Xuân Lôi 春雷 được khắc vào niên hiệu Thành Thái thứ 4 (1892), tàng bản tại chùa xã Xuân Lôi, huyện Vũ Giàng, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Văn bản gồm 5 tập 57 khoa. Mỗi trang có 6 hàng không kẻ cột gống bản Liễu Chàng, mỗi hàng 15 chữ. Chữ viết chân phương.

Sách có bài tựa Cung đính Tạp tiếu chư khoa tiểu dẫn của ngài Chính Đại chùa Hưng Phúc dài 1 trang. Bài tựa này lại cho rằng bản Liễu Chàng và bản Yên Viên câu chữ luộm thuộm sai sót, khoảng giữa lại khuyết lược, nên san bổ lại thành bản Xuân Lôi.

Bản của người họ Liễu[1] có phải là truyền bản Liễu Chàng không?

Đối chiếu ba truyền bản ta nhận thấy số lượng và thứ tự các khoa không giống nhau. Có nhiều khoa xuất hiện ở cả ba bản, một số ít khoa xuất hiện ở hai bản và một số hiếm chỉ xuất hiện “độc quyển” ở một bản, như khoa Bán thiên công chủ khoa, Chủ thiên hạ khoa của bản Yên Viên, khoa Dự cáo nghi của bản Xuân Lôi...

Thường thì các sách khoa cúng, trừ một số sách của đạo Lão, đạo Khổng hay sách cúng Mẫu, cúng chư Thánh là được khắc trong dân hoặc ở các đình, đền, miếu; đa phần các sách có liên quan đến hai hàng chân tục đều được khắc mộc bản ở các chùa. Hơn nữa một văn bản thuộc loại lớn có nhiều tập như Tạp tiếu chư khoa, sức của tư nhân rất khó làm nỗi, trừ khi đó là hàng đại quan hoặc phường buôn. Bản Liễu Chàng lại không đề tổ chức nào khắc bản, chỉ đề: Ninh Giang phủ, Gia Lộc huyện, Liễu Chàng xã thôn ký tân san khắc Tạp tiếu chư khoa.

Số lượng chỉ có 37 khoa cúng so với 56 của Yên Viên và 57 của Xuân Lôi cũng nói lên xu hướng muốn chọn những khoa thông dụng để bán được nhiều của nhà buôn.

Việc xuất hiện bản Yên Viên chỉ 10 năm sau bản Liễu Chàng ra đời mặt nào đó cũng cho thấy sự khiếm khuyết của bản Liễu Chàng. Thông thường một văn bản có dung lượng lớn như vậy ra đời phải mất vài chục năm sau mới xuất hiện văn bản tân san khi văn bản cũ hầu như không còn.

Có thể từ cuối thời Lê đã xuất hiện và lưu hành bản Tạp tiếu chư khoa tương đối đầy đủ. Về sau nhận thấy có nhiều người sử dụng nên người họ Liễu đã nhờ thợ Liễu Chàng khắc ván để kinh doanh những khoa thông dụng nhất trong bộ khoa cúng này. Theo chúng tôi bản của người họ Liễu chính là bản Liễu Chàng hay Cựu bản, tuy không chắc 100%. Để rõ điều này, chúng ta cần sưu tầm thêm tư liệu và nhờ quý vị cáo minh bổ chính.

Bản Yên Viên có sai sót và lược khoa như ngài Chính Đại đề cập trong bản Xuân Lôi không?

Đối chiếu ba văn bản, chúng tôi nhận thấy bản Yên Viên được khắc khá đẹp, chữ trau chuốt. Khi xử lý văn bản, chúng tôi nhận thấy trong một trang văn bản, một chữ nào đó hễ xuất hiện lần thứ hai thứ ba là thường được viết khác đi (dị thể tự hay tục tự). Đây là một điều rất thú vị khi đọc trực tiếp văn bản xưa. Những người có công tuyển chọn và khắc ván trong từng khoa cũng được ghi rõ. Về mặt hình thức, bản Yên Viên vượt trội bản Liễu Chàng và Xuân Lôi.

Về nội dung, chúng tôi mới chỉ so sánh đối chiếu sơ lược. Chúng tôi vốn không phải là người am tường về  khoa cúng, nhưng theo các vị am hiểu và đang sử dụng khoa cúng Tạp tiếu ở miền Bắc hiện nay thì bản Yên Viên có lời văn sáng sủa nhất và không có lược khoa. Bản lược khoa (bỏ bớt những đoạn thông dụng/ lặp lại) nhất chính là bản Xuân Lôi. Việc lược khoa có thể làm cho dung lượng sách giảm bớt nhưng lại gây khó khăn cho người chưa thông thạo.

Theo lời ngài Chính Đại trong bài tựa, mộc bản Xuân Lôi khắc nửa chừng thì hết kinh phí, vào lúc ấy có Quang lộc tự thị lang là Nguyễn đại nhân đến tham yết, nhân đây Ngài kể lại sự tình và được Nguyễn đại nhân cúng 200 quan, nên mộc bản Xuân Lôi mới được khắc xong.

Qua những dữ liệu trên có thể kết luận rằng. Khi ngài Chính Đại có trong tay hai bản Liễu Chàng và Yên Viên ngài có thể chỉ đọc lướt qua bản Liễu Chàng, còn bản Yên Viên thì không có đủ trọn bộ 7 tập. Hơn nữa khi đã xúc tiến và kêu gọi hoàn thành mộc bản Xuân Lôi cho bản tự, có lẽ ngài cũng đã có phần “than vãn” để được tiếp kinh phí từ Nguyễn đại nhân, nên vô tinh đã nhận xét có phần không đúng về truyền bản Yên Viên.

Bản Liễu Chàng chúng tôi tham khảo trên trang http: lib.nomfoundation.org. Bản Yên Viên Xuân Lôi được thầy Thích Giác Thành ở Hải Dương và chú Ngô Phú Phẩm ở Bắc Ninh cho mượn văn bản gốc. Bài viết chỉ tìm hiểu bước đầu các truyền bản, việc nghiên cứu sâu hơn xin chờ các nhà có chuyên môn.

Huệ Quang, Hạ tuần tháng Giêng năm Kỷ Hợi, 2019

BẢNG LIỆT KÊ CÁC KHOA TRONG BA TRUYỀN BẢN

TẠP TIẾU CHƯ KHOA

 

BẢN

BẢN XUÂN LÔI

BẢN LIỄU CHÀNG

BẢN YÊN VIÊN

QUYỂN 1

1

Thỉnh Phật giản khoa

Lễ thiên đế giáng sinh khoa

Lễ kỳ thiên khoa

2

Lễ thiên thì khoa

Lễ thiên đài khoa

Lễ Nam Tào Bắc Đẩu khoa

3

Kỳ thiên khoa

Lễ thiên thì khoa

Lễ nhương tinh khoa

4

Nhương tinh khoa

Nhương tinh khoa

Lễ đương niên đương cảnh khoa

5

Dự cáo nghi khoa

Lễ bạch hổ giải tứ cửu hạn khoa

Lễ di cung hoán số khoa

6

Nam Tào Bắc Đẩu khoa

Giải quan sát khoa

Lễ an bản mệnh khoa

7

Đương niên cảnh khoa

Lễ tống hỏa tai khoa

Lễ tam phủ khoa

8

Nghinh triệu thành hoàng khoa

Lễ thiên cẩu khoa

Lễ thiên thì khoa

9

Sám tạ thành hoàng nghi khoa

 

Lễ chư Phật Quan Âm cứu bịnh khoa

10

Lễ sám tiên sư khoa

 

 

11

Lễ giải vô thường khoa

 

 

12

Thí thực nghi khoa

 

 

QUYỂN 2

1

Cửu trùng thiên tiên khoa

Kỳ thiên lễ Đế Thích khoa

Nghinh triệu thành hoàng khoa

2

Cung sùng sơn thần tiên khoa

Lễ tam phủ thục mện khoa

Sám tạ thành hoàng khoa

3

Cung bán thiên công chúa khoa

Lễ  Bắc Đẩu khoa

Thỉnh Phật bảo đồng bảo thai khoa

4

Cung lục cung công chúa khoa

Lễ hoàng tuyền thục mệnh khoa

Hoàng tuyền thục mệnh khoa

5

Lễ chưởng minh y thần khoa

Di cung hoán số khoa

Giải oan thường mệnh khoa

6

Bảo đồng bảo thai khoa

An bản mệnh khoa

Thần nông nhương hoàng trùng thử tước khoa

7

Lễ hoàng tuyền thục mệnh khoa

Giải oan thường mệnh khoa

Lễ sám tạ long thần khoa

8

Giải oan thường mệnh nghi

Thỉnh Phật bảo đồng bảo thai khoa

Thỉnh Phật trừ ôn khoa

9

Nhương hoàng trùng khoa

 

 

10

Thỉnh Phật trừ ôn nghi

 

 

11

Lễ sám thổ công khoa

 

 

QUYỂN 3

1

Quan Âm cứu bệnh khoa

Phần sài khoa

Lễ thiên đế giáng sinh khoa

2

Sám tạ long thần khoa

Lễ đương niên đương cảnh khoa

Lễ thỉnh thiên đài khoa

3

Di cung hoán số khoa

An trấn hỏa đàn khoa

Thỉnh Không Lộ khoa

4

Yên bản mệnh khoa

Cửu ngưu sát thổ khoa

Thỉnh thánh kỳ an khánh trạch khoa (tống sài)

5

Lễ tam phủ thục mệnh khoa

Lễ sám tiên sư khoa

Lễ minh vương thục án khoa

6

Lễ thiên đế bảo đồng khoa

Lễ sám thổ công khoa

Lễ tam phủ đối khám khoa

7

Lễ thiên đài khoa

Lễ sám hại quân khoa

Tán đăng ôn nghi

8

Thỉnh Không Lộ thánh tổ khoa

 

Thiết thực ôn bộ nghi

9

Phần sài khánh trạch khoa

 

 

10

An trấn cấm đàn kết giới nghi

 

 

11

An trấn hỏa đàn khoa

 

 

12

Cửu ngưu sát thổ khoa

 

 

QUYỂN 4

1

Tống hỏa tai khoa

Nghinh triệu thành hoàng khoa

Ân trấn cấm đàn kết giới nghi

2

Lễ bạch hổ giải tứ cửu hạn khoa

Sám tạ thành hoàng khoa

Lễ an trấn hỏa đàn khoa

3

Lễ thiên cẩu khoa

Sám tạ long thần khoa

Lễ cửu ngưu sát thổ khoa

4

Cát đoạn trầm phù cửu tỉnh khoa

Lễ minh vương thục án khoa

Lễ sám tiên sư khoa

5

Cát đoạn thông hành khoa

Lễ thánh Không Lộ khoa

Lễ sám thổ công khoa

6

Sám viện thiên tiên công chúa khoa

Lễ hiển hóa bà khoa

Lễ sám Táo Quân khoa

7

Giải quan sát khoa

Lễ vô thường khoa

Lễ hiển hóa bà khoa

8

Tán đăng ôn nghi

Lễ Thần nông nhương hoàng trùng thử tước khoa

Lễ vô thường khoa

9

Thiết thực ôn bộ nghi

 

 

10

Lễ quy quân khoa

 

 

QUYỂN 5

1

Chư thần thông dụng khoa

Thỉnh Phật Quan Âm cứu nạn khoa

Lễ chư thần tổng khoa

2

Động đình thủy tộc khoa

Lễ tam phủ đối khám khoa

Lễ giải lôi công tích lịch khoa

3

Hà bá triệu hồn khoa

Cát đoạn trầm phù cửu tỉnh khoa

Lễ sơn tinh mộc thụ yêu tinh quý nhân khoa

4

Lôi công tích lịch khoa

An trấn cấm đàn kết giới khoa

Lễ an địa mạch hoàn thổ khoa

5

Sơn tinh mộc thụ khoa

Thỉnh thánh trừ ôn khoa

Lễ chiêu hồn khoa

6

An mạch hoàn thổ khoa

Cát đoạn đại khoa

Lễ tạ phần mộ khoa

7

Chiêu hồn khoa

 

Lễ giải quái nhương ác mộng khoa

8

Sám tạ phần mộ khoa

 

 

9

Giải ác mộng khoa

 

 

10

Hiến hóa bà khoa

 

 

11

Tam Phủ thục án khoa

 

 

12

Tam phủ đối khám khoa

 

 

QUYỂN 6

1

 

 

Lễ cát đoạn trầm phù cửu tỉnh nghi

2

 

 

Lễ cát đoạn đại khoa

3

 

 

Lễ Sám viện thiên tiên công khoa

4

 

 

Lễ giải quan sát khoa

5

 

 

Lễ động đình thủy tộc khoa

6

 

 

Lễ hà bá triệu hồn khoa

QUYỂN 7

1

 

 

Lể cung chưởng minh y khoa

2

 

 

Lễ cữu trùng khoa

3

 

 

Lễ chủ thiên hạ khoa

4

 

 

Lễ bán thiên công chủ khoa

5

 

 

Lễ lục cung phủ chẩn đậu khoa

6

 

 

Lễ tống hỏa tai khoa

7

 

 

Lễ bạch hổ giải tứ cửu hạn khoa

8

 

 

Lễ thiên cẩu khoa

 

 

 

 

TG

57

37

56

 

 

https://file.hstatic.net/1000022227/file/4d562753e604095a5015_grande.jpg

Trang đầu bản Liễu Chàng tập 1. Ảnh: http: lib.nomfoundation.org

https://file.hstatic.net/1000022227/file/tap_tieu_i_02_a179aeaa48464daeb0687f015af655fe_grande.jpg

Tạp tiếu chư khoa tân tự của Sa-môn Tinh Tiến, bản Yên Viên


 

 

https://file.hstatic.net/1000022227/file/tap-tieu__6__grande.jpg

Tạp tiếu chư khoa, tập 1, bản Xuân Lôi


 

[1]Có ba âm: Liệu, Liễu và Lục. Chúng tôi chọn âm Liễu.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác