Những hình ảnh về khóa tu mùa hè 2019 "Cùng đi trên đường vui" tại Tự Viện Phước Duyên, Tp Huế, từ ngày 12-14/7/2019

khoa tu mua he a

Những hình ảnh về khóa tu mùa hè  2019 "Cùng đi trên đường vui" tại Tự Viện Phước Duyên, Tp Huế, từ ngày 12-14/7/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle