Khoan dung: biển cả dung chứa phiền não

Khoan dung

Khoan dung: biển cả dung chứa phiền não

TRƯƠNG BỒI CANH - NHÃ TUỆ dịch

 

Có thể khoan dung khiêm nhường thì sẽ hóa giải không ít ân oán hiềm khích, lại càng có thêm nhiều bạn bè. Có thể rộng rãi độ lượng thì có thể tiều trừ nghi hoặc phiền não, sống một cuộc đời thanh thản.

Tục ngữ có câu: “Con người nào phải thánh hiền, ai chẳng lầm lỗi.” (Nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá). Đặc biệt khi đặt mình vào trong xã hội hiện đại với các mối quan hệ giao tiếp thường xuyên phức tạp, đòi hỏi lời nói và hành động không được có một chút sai sót, trong lòng tuyệt đối không có một chút áy náy, đó là một việc thật không dễ dàng. Một khi vô tình có hành động và lời nói không hay, thậm chí gây ra sai lầm nghiêm trọng, thì mong muốn lớn nhất lúc ấy chính là đối phương có thể khoan dung độ lượng và tha thứ cho mình.

Luận ngữ nói: “Ở đời điều gì mình không mong muốn thì đừng làm cho người khác.” (K sở bất dục, vật thi ư nhân). Cái đạo trung thứ chính là có thể đặt mình vào hoàn cảnh/vị trí của người khác, dùng tâm mình để nghĩ cho người khác. Chúng ta hy vọng người khác đối đãi với mình thế nào, thì chúng ta cũng nên đối đãi với người khác như thế ấy. Có thể thông cảm cho người khác, mở rộng tấm lòng bao dung người khác, chính là người nhân nghĩa có tấm lòng rộng lượng, cũng có thể nói là bậc trí giả không chấp nhặt những việc cỏn con, khí phách hào phóng. Mà muốn có được tấm lòng bao la rộng lớn, phong thái hiên ngang này, thì có thể thông qua quá trình rèn luyện giáo dục và tự tu dưỡng bản thân.

Trong xã hội với một lịch sử lâu đời và nền văn minh tiến bộ, quốc gia dựa vào pháp chế để trị quốc, xã hội lấy đạo đức làm trọng. Giữa người với người nên đối đãi với nhau chân thành, có qua có lại, càng quan trọng hơn là mọi người cần phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, cùng bao dung cho nhau. Nếu như cứ ích k hẹp hòi, bạc bẽo vô tình, thậm chí nhớ dai thù vặt, vong ân phụ nghĩa, lòng người hẳn nhiên mất đi sự hiền hòa đôn hậu, xã hội cũng sẽ mất đi hơi ấm tình người với những yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.

Thông thường người ta hay đòi hỏi người khác, chỉ trích người khác, nhưng lại rất hiếm khi nhìn lại bản thân, kiểm điểm lại chính mình. Trong giao tiếp giữa con người với nhau, có thể dễ dàng nhìn thấy cái sai của người khác, nhưng lại rất khó để nhận ra khuyết điểm của chính mình. Một khi hai bên xảy ra xích mích bất hòa, thường sinh ra sự hai mặt của nhân cách: khi phê phán người khác, y hệt như một phán quan vô tư mặt lạnh; còn khi che giấu biện hộ cho chính mình, thì lại biến thành kẻ lấp liếm đảo ngược thị phi. Như vậy là mất đi cái gọi là chí công vô tư, lại còn lệch khỏi quỹ đạo nhận thức khách quan, lý tính, công bằng và chính nghĩa.

Người quân tử và kẻ tiểu nhân khác nhau ở điểm nào? Sự khác biệt chính là ở chỗ thái độ ứng xử và tư cách đạo đức cao hay thấp, tấm lòng khí phách rộng rãi hay hẹp hòi. Giao du với người quân tử thậm chí là cả trong thi đấu thể thao, cần phải giữ lấy quy phạm lễ nghĩa và quy tắc trò chơi; cho dù lý niệm đối lập thì cũng có thể ngồi lại luận giảng đạo lý, dùng trí để thắng, dùng đức để thu phục lòng người, tôn trọng lẫn nhau. Còn như kẻ tiểu nhân đê tiện thì lại động một tí là nói lời độc ác, thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Một tấn than đá khó mà làm biển hồ ô nhiễm nghiêm trọng; một giọt mực lại có thể làm cho một ly nước trong đổi màu hoàn toàn. Đủ thấy kích thước lớn mới có thể dung chứa được vật, tấm lòng rộng lượng mới có thể bao dung cho người. Chúng ta tu thân dưỡng tánh thì phải cố gắng tu dưỡng sao như người tài đức mà ta đã gặp, đối đãi với người phải rộng lượng, nhưng phải k luật nghiêm khắc với chính mình; khí khái khoan dung mới có thể tôn trọng người khác, bao dung người khác; không nên tự cho mình là đúng, bảo thủ cố chấp. Nếu như có thể làm được như vậy, ắt có thể hóa giải hiềm khích, tiêu trừ phiền não, sống một cuộc đời ung dung tự tại.

Nguồn: Trương Bồi Canh (2003), Trí tuệ đích thược thi, NXB.Từ Tế Văn hóa Chí nghiệp, thành phố Đài Bắc, tr.88-90.

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle