Tịnh Độ Tập Yếu II (sách mới)

tinh do tap yeu 2

Quyển “Tịnh Độ Tập Yếu II” ra mắt quý độc giả, các vị đồng tu không ngoài ý nguyện muốn gởi đến quý vị thông điệp “Thế giới thanh bình, tâm thức an

nhiên, muôn họ cùng tu, vạn loài giải thoát.”

Xin mời bấm vào đây để tải đọc

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác