Những viên ngọc quý (sách mới)

nhung vien ngoc quyXin mời bấm vào đây để tải đọc
Kinh điển Đại thừa là do Đức Phật nói, chú không do ai khác. Hàng Thanh văn không đủ khả năng để nói đến kinh điển Đại thừa. Hàng Duyên giác không đủ khả năng nói đến kinh điển Đại thừa

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác