Hạt bụi vô thường

Hạt Bụi Vô Thường

 

 

Ta đem thơ ra vườn gió

Thả thơ lên chín tầng không

Thơ bay, thơ không trụ xứ

Hương thơ tám hướng bềnh bồng

 

Nguyện lòng xa rời ngũ trược

Kiếp đời, còn mất có không

Giữ gì ! Theo ta vọng tưởng

Trầm luân mãi chốn bụi hồng

 

Thơ bay ra sông ra biển

Thơ vui cỏ nội hương đồng

Gió lành ngát hương thanh khiết

Thảnh thơi thơ vào hư không

 

Còn ta đứng trong vườn gió

Như nhiên Mây, Gió chuyển vòng

Giữa không gian vùng tịch tịnh

Sát na chợt ngộ Sắc, Không

 

Ta nhìn trời cao thăm thẳm

Ta nhớ biển rộng mênh mông

Một vòng, một vòng ảo giác

Nơi về, Rồi cũng là Không

 

Thơ trải lòng ra sông biển

Thơ giữa đất trời mênh mông

Phải thơ như là hạt bụi

Hạt Bụi Vô Thường Sắc Không.

 

 

                              Tuệ Nga

Chia sẻ: facebooktwittergoogle