Ta là bạn của muôn loài

Trong bữa ăn, ta gắp một miếng thịt hay một miếng rau để ăn, ta phải biết nhìn sâu để thấy rằng, mọi vật đang hy sinh sự sống cho sự sống của ta

Trong bữa ăn, ta gắp một miếng thịt hay một miếng rau để ăn, ta phải biết nhìn sâu để thấy rằng, mọi vật đang hy sinh sự sống cho sự sống của ta.

Ăn một miếng thịt hay ăn một đĩa rau ta đang giết chết nhiều sự sốngtrong đó hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. ta đang giành giựt mọi sự sống khác để đắp sự sống cho ta

Miếng thịt , miếng thịt heo, miếng thịt , ta đang gắp, thì tất cả loài , heo, đều nạn nhân của ta, không những vậy những sinh vật đang hoạt động trong miếng thịt cũng đang bị ta giành giựt. ta giết chết một con hay một con heo, tức ta đã giết chết rất nhiều chúng sinh đang nương tựa vào những con , con heo ấy để sống.

một miếng rau ta đã gắp cũng vậy, chúng đều nạn nhân của ta, ta không những giành giựt sự sống của để đắp cho sự sống của ta, ta còn giành giựt thực phẩm của trâu các loài sâu bọ để ăn nữa chứ.

Lại nữa, trong những cọng rau, biết bao nhiêu loài sinh vật đang sinh hoạt được che chở bởi những cọng rau rau ấy.

Vậy, khi ta gắp một miếng thịt, hay gắp một miếng rau để ăn, ta phải hỏi, ta ai lại quyền uy giết hại nhiều sự sống để đắp cho sự sống của mình? Ta gắp một miếng thịt hay một miếng rau để ăn, ta bị muôn loài thù hận ghét ta chăng? nếu ta ăn để sống gây thiệt hại cho nhiều loài, đem đến sự chết cho nhiều sinh vật, thì sự sống của ta ý nghĩa không? Sự sống của ta được tạo nên bởi nhiều sự chết của các sinh loại hạnh phúc của ta đã tạo ra nhiều lo âu, sợ hãi đau khổ của nhiều người của nhiều sinh vật, như vậy sự sống hạnh phúc của ta chân thật không?

Nên khi ta gắp một miếng thịt, hay ngồi đối diện với một dĩa rau để ăn, ta hãy nhìn sâu vào những thực phẩm ấy, để khỏi hổ thẹn trước khi ăn, ta phải khởi tâm sám hối nghiệp chướng của ta tâm biết ơn sâu sắc của ta đến với mọi người, mọi loài trước khi ăn.

Ta không gắp miếng thịt hay miếng rau để ăn theo bản năng hay thú tính, hoặc đi theo khuynh hướng phóng túng hưởng thụ, gắp miếng thịt hay miếng rau để ăn với tâm nguyện, sớm chấm dứt điều ác trong tâm, sớm chấm dứt điều ácnơi những hoạt động của thân ngữ, sớm thành tựu các phước báo không lệ thuộc ăn uống, nguyện đem thân thể, lời nói tâm hồn này phụng sự sự sống cho hết thảy muôn loài.

Ta ăn với sự quán chiếu sâu sắc, với tâm nguyện chân thật như vậy, ta sẽ giảm trừ đoạn tận được những tội lỗi do ăn uống đem lại.

Như vậy, ta sống một đời sống thật ý nghĩa lợi ích. Ta bạn của muôn loài không phải kẻ thù của tất cả.

Thích Thái Hòa

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle