Tập san Pháp Uyển số 2

Pháp Uyển như đang mang trong minh một tham vọng

Xin mời bấm vào link này để tải đọc Tập san Pháp Uyển 2: AdminHP/FileUpload/29082011055321/29082011055321-tap san phap uyen.htm

Pháp Uyển như đang mang trong minh một tham vọng nho nhỏ la đong gop một it tri thức vao dong chảy tinh hoa nhan loại.

Chung ta biết rằng, dubinh diện hoặc thời đại nao đi chăng nữa, khong ai co thể phủ nhận sự đong góp của Phật giao trong đời sống con người. Co những bai viếtthơ hoặc văn - hầu như chẳng thấy dung ngon ngữ Phật giao, nhưng tận cung sau thẳm của , chúng ta vẫn thấy bản chất Phật giao. Đó niềm tin yeu cuộc sống, la nỗi khat khao chan ly, la tấm lòng yêu chuộng hòa bình, cai đẹp va văn minh, văn hoa của con người.

Do đó, Pháp Uyển  xin đon nhận tất cả những bong hoa tri thức ma cac bai viết đa gửi về va chan thanh tri an những tấm long, những tri thức đã đang góp mặt cho Pháp Uyển được hiện hữu.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle