Lên ba

len ba

Lặng nhìn búp nụ lên ba
Soi gương mỉm nụ cười hoa với mình
Đôi môi chúm chím hồng xinh
Vóc người vẻ đẹp tượng hình đài hoa
Em cùng trời đất bao la
Về vui chơi giữa cửa nhà sơ nguyên
Nụ hoa tươi mát bình yên
Soi gương hoa nở tam thiên Phật cười
Đẹp thay ơi Đóa Hoa Người
Hồn nhiên ơi tuổi đất trời lên ba
Nam mô Từ Thị Long Hoa
Em Thơ mỉm nụ cười, và…vào xuân.

Hạnh Phương

Chia sẻ: facebooktwittergoogle