Chùa Hòa Lạc, ngôi Chùa Phật tử Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản làm lễ An Vị Tôn Tượng Phật

chua hoa lac

Nhật  bản: ngày 19/02/2012, Chùa Hòa Lạc, ngôi chùa của người Phật tử Việt Nam đang sống tha hương tại vùng Kansai, Kobe, Nhật Bản, sau 5 tháng trùng tu căn nhà đã mua trên 50 năm, đã làm lễ tôn tượng An Vị Phật Thích Ca mâu ni, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng, hộ pháp, Tiêu Diện. Dưới ánh hào quang của đức Từ Phụ, sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức Tăng, Ni đang du học tại Nhật Bản quí vị đồng hương Phật tử từ Osaka, Yao, Shiga, Kyoto, Himeji, Kobe về tham dự. Sau buổi lễ An vị, chư tôn đức Tăng Ni đã làm lễ tụng đàn Dược Dâng sớ cầu an đầu năm, đến chiều làm lễ Cúng Âm Linh Hồn để cầu nguyện cho những oan hồn đã nằm xuống trong trận động đất sóng thần cách đây 17 năm trận động đất sóng thần vừa qua tại vùng Đông Bắc Nhật Bản. chưa hoàn thành toàn bộ công trình trùng tu nên theo thông tin được biết Chùa Hòa Lạc dự tính sẽ làm lễ Khánh Thành vào Tháng 5, tuần nghĩ lễ của toàn dân Nhật bản. Dưới đây một số hình ảnh lưu lại trong ngày lễ An Vị kính gởi đến quý vị:

 

 

 

 

 

 

 

 

NP

Chia sẻ: facebooktwittergoogle