Vở kịch cuộc đời

doi von la

Đời vốn một vở kịch, bạn đừng tạo thêm bất cứ vở kịch nào cho cuộc đời nữa.

Bởi bất cứ vở kịch nào do đầu óc con tim của con người nhào nặn để tạo ra đều phải hạ màn, nhưng những vở kịch của cuộc đời, thì mãi còn trên sân khấu của cuộc đời.

Khen thuê, khóc mướn những bi kịch do lòng dạ của con người đam lợi nhuận, hay khiếp đãm trước bạo quyền, khiến cho vở kịch ấy, thời nào đâu cũng người đóng, cũng người vỗ tay, nhưng cũng lắm người mỉm môi cười nhạo.

Kẻ ngu, thì dựa vào nơi khả năng diễn xuất khen chê người đóng kịch, nhưng những người hiểu biết sâu xa, thì không khen chê người đóng kịch khen chê kẻ viết kịch, bậc trí trong đời khi xem kịch, không khen chê người đóng kịch, người viết kịch khen chê người ra lệnh viết kịch.

Kẻ điêu ngoa, thì ra lệnh cho người viết kịch một cách xảo trá, dối trên, lường dưới, gạt người chung quanh; kẻ chân thực thì ra lệnh cho người viết kịch phơi bày sự thực cuộc đời cho ai mắt thể nhìn thấy, trí thể nhìn ra sự thực tâm, thì thể cảm nhận được sự thực một cách sâu xa thưởng lãm cuộc sống một cách ý nghĩa.

Vở kịch ngàn đời vẫn vở kịch, nhưng những vở kịch nào lột trần được gian nguỵ của người đời, nói lên được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, tấm lòng chân thực của con người thì vở kịch ấy sẽ còn mãi với con người.

Thích Thái Hòa

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle