Mừng ngày Phật đản

mung ngay phat dan

Ngày Phật đản tin về mùa kỷ niệm

Rộn rang lên người con Phật năm châu

Nghe nguồn vui mang sắc thái nhiệm mầu

Niềm tin vẫn in sâu lòng thệ nguyện

Bậc Đại Giác Ta đã xuất hiện

Cứu quần sinh thoát khỏi biển trầm luân

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle