Vầng trăng thu

vang trang thu

VẦNG TRĂNG THU

 

Thoáng trông chiếc vào thu

Chuông chùa ngân, nhớ mùa Vu Lan về

Chạnh niềm dặm khách trời quê

Sương mờ giăng bóng chiều thê buồn.

 

Nắng vàng trôi khuất hoàng hôn

Tiếng chim ngày muộn gọi hồn sương đêm

Đời như chiếc bên thềm

Xa cành... để đi tìm cội xưa.

 

Giờ đây mùa lại giao mùa

Nát nguồn lệ sớm trưa...cung đàn

Đã đành thôi, chiếc vàng !

Đã đành thôi gió lên ngàn chiều nghiêng.

 

Đã đành giữa cõi ưu phiền

Bến trầm luân trắng giọt triền miên rơi

Cánh chim thong thả chân trời

Đã không sương khói, không lời nước mây.

 

Thu xưa dưới ánh trăng nầy

Người buông tay giữa chợ ngày hơp tan

Thu nay cũng ánh trăng vàng

Kinh thơm huyền diệu theo ngàn cỏ hoa.

 Long Xuyên, tháng 7.2012

 

                                                    MẶC PHƯƠNG TỬ.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle