Ba cõi đồng quy

ba coi

Trời đất an hòa đẹp tựa tranh

Ngàn năm duy có một duyên lành

Vườn hương ngào ngạt ưu đàm nở

Phúc nước hân hoan đại đạo thành

Bảy đóa sen hồng thơm sử diệu

Một trời hoa lệ ửng vân thanh

Trần tâm ba cõi đồng quy ngưỡng

Vô thượng từ tôn hiện đản sanh.

                

HẠNH PHƯƠNG

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle