Ngân huyền tiếng thơ em

NGÂN HUYỀN TIẾNG THƠ EM

 

 

 

 

Chiều cuối năm ta phi con ngựa sắt

Chạy ruổi rong xuống biển lên đồi

Khắp nẻo giang hồ chánh lẫn lộn

chiêu rồi nên nhẹ nhõm em ơi !

 

Bao kẻ thời nay đều quy ẩn

Chẳng còn ai ngồi đối ẩm cùng nhau

Thôi thì chỉ biết nghiêng hồn xuống

Uống tình em cho đỡ bớt ưu sầu

 

nhức nhối ngậm ngùi ôi thế sự

Vẫn dâng lên niềm hào khí bi hùng

Thây kệ thăng trầm bao chìm nổi

Đại dương lòng sâu thẳm chứa hàm dung

 

Bùng vỡ hết giữa mùa hỗn độn

Chốn trần gian sa mạc đã lan dần

ngựa đời ta chưa mòn gót mỏi

Bởi còn em đồng vọng tiếng huyền ngân

 

Tâm Nhiên

Chia sẻ: facebooktwittergoogle