Kéo rụng bao nhiêu sao?

keo rung bao nhieu?
T�i th�ch được đứng thật y�n ngo�i hi�n thiền đường để nh�n m�y trắng phủ k�n n�i rừng. T�i th�ch được nghe tiếng chu�ng b�o ch�ng của Sư Ch� mỗi s�ng, mỗi chiều, thong thả vọng xa trong kh�ng gian. T�i th�ch được nh�n một c�nh chim nhỏ lơ lững đứng y�n giữa khung trời chiều m�nh m�ng.
    T�i th�ch được nh�n bầu trời đ�m của rừng n�i lấp l�nh ng�n vạn v� tinh t� vụn vỡ. T�i th�ch được ngồi dưới cội c�y gi� nh�n xuống phố thị xa xăm c� trăm ng�n �nh đ�n lấp lo�ng như những ch�u b�u ngọc ng� trong truyện thần thoại.
    T�i th�ch những buổi s�ng đi thiền h�nh giữa rừng đan mộc, c� h�ng c�y cao trăm tuổi ngước mặt nh�n kh�ng thấy ngọn. T�i th�ch được lang thang trong những khu rừng gi� tối �m u thỉnh thoảng c� v�i vệt nắng như từ thi�n đường rọi xuống.
    T�i th�ch được ngắm những buổi chiều ho�ng h�n nắng nhuộm v�ng rừng n�i. T�i th�ch được nh�n ra vịnh biển xa x�i c� bọt s�ng viền trắng bờ. T�i th�ch nắm giữ lại một v�i giọt �nh trăng trong l�ng b�n tay.
    T�i th�ch đọc những b�i chia sẻ rất thật l�ng m�nh như t�m hồn của một vị tu sĩ mới xuất gia. T�i th�ch những bước ch�n vững ch�i, tự nhi�n v� nhẹ như cỏ l� của một người cư sĩ, bước v�o rừng kh�ng động cỏ, v�o nước kh�ng dậy s�ng, bước tới thảnh thơi.
    T�i th�ch được tr�o l�n những tảng đ� nằm thật y�n ngủ qu�n rồi thấy m�nh l� m�y tr�i v�o Phương V�n Am. T�i th�ch con đường thiền h�nh s�ng nay c� m�y k�o v�o che k�n lối đi. T�i th�ch c�i tịnh độ của t�i, n�o c� kh�c g� hơn b�y giờ v� ở đ�y đ�u?
    T�i th�ch những ng�y c� m�y mưa tr�i ngang qua t�n l� của rừng gi�, chợt h�a th�n th�nh ng�n giọt nước m�t rơi rụng xuống ướt vai. T�i th�ch ngồi y�n b�n v�ch đ� buổi trưa nghe tiếng của thinh lặng rơi trong kh�ng trung.
    T�i th�ch được ngồi trong cốc nhỏ bằng gỗ của một ẩn sĩ nghe kể chuyện ng�y xưa, rồi một lần rời xa phố thị. T�i th�ch những con đường thiền h�nh nhỏ quanh co c� ch�nh v�nh ghềnh đ�. T�i th�ch được nằm xuống ngủ thật y�n dưới bầu trời khuya c� h�ng th�ng đứng im in b�ng tr�n nền trời đầy sao vang tiếng rừng đ�m.
    T�i th�ch những h�m c� v�i �ng m�y trắng về ngủ y�n tr�n mặt biển. T�i th�ch được thấy lại m�nh trong một ch� tiểu nhỏ, ngồi im lặng trong thiền đường ngước l�n nh�n Phật. T�i th�ch được nh�n b�nh minh mọc tr�n biển, ho�ng h�n về tr�n n�i.
    T�i th�ch đặt ch�n tr�n con đường thiền h�nh thật �m l�t bằng l� đan mộc nhỏ như l� me. T�i th�ch những đ�a hoa rừng m�u v�ng, t�m mọc hai b�n đường giữa m�a đ�ng. T�i th�ch được ngắm một con chim xanh thật lạ về đậu tr�n tảng đ� dưới một cội c�y gi�.
    T�i th�ch h�a th�nh m�y bay ra biển rồi trở về l�m mưa tươi m�t n�i rừng. T�i th�ch được ngồi uống tr� với người bạn quen, cuộc đời cũng c� l�c ấm như những ng�y mưa m�a đ�ng qua n�i.
    T�i th�ch được bước qua Tổ đường v� biết rằng ng�n đời sau người xưa vẫn c� mặt trong mỗi bước ch�n ta đi. T�i th�ch được l�m ch� tiểu của Huyền Kh�ng, ch�a xưa m�i ng�i cũ, tr�o l�n nắm c�y s�o, đ�m khuya rồi kh�ng ngủ, k�o rụng bao nhi�u sao?
    T�i th�ch được nghe những c�u chuyện về tấm l�ng của c�c vị thiền sư ng�y xưa, bao dung v� độ lượng, sẵn s�ng nhận l�nh hết mọi ch� bai v� khổ đau của cuộc đời.
    V� nếu như bạn c� tr�ch t�i sao vẫn c�n ưa th�ch nhiều qu�, th� cũng đ�nh chịu th�i. T�i th� th�ch được ngồi thật y�n để thấy, để nghe, để cảm nhận trọn vẹn cuộc đời n�y, v� đ�i khi l� để l�m những g� m�nh th�ch. Hạnh ph�c chỉ l� đơn sơ v� giản dị thế th�i.
Nguyễn Duy Nhi�n

Chia sẻ: facebooktwittergoogle