Transporting the soul

chuyen van

(Dharma Talk of Most Venerable Thich Thai Hoa at Kerry Company, Cebu – the Philippines)

Namo Sakya Muni Buddha,

 

Dear Mr. Norway, Director of the company and the staff of Kerry Company at Cebu city, the Philippines,

Today is January 22, 2017, we the Vietnamese Buddhist delegation have pleasure to be invited to your company office so as to pray for peace and happiness for the whole company. On this occasion, I would like to share with you steps of mindfulness that bring peace and happiness for all of us at this moment. Before practicing this, please pay attention to the following points:

1. When we start walking in mindfulness, our heel touches ground first, and we are aware of embracing the whole foot. When we lift up our feet we realize clearly that we are lifting up our foot. When we place our feet down, we realize very clearly that we are placing it down.

2. When we walk, we are fully aware of every step we lift up or place down, and we only focus our mind on this, and only on this.

3. We put the thumb of our left and right hands into the palm of the hands and the remaining four fingers fold up around the thumbs, neither too tight nor too loose. Thanks to this, we can concentrate our mind and thought more on each step we walk. Please practice walking with us now.

 

After finishing the steps of mindfulness, we would like to share with you some points necessary for the transport of goods in your company, which are as follows:

1. Substance of wisdom: Our company is the company of transporting goods from this place to another, from this country to another. We do not only transport physical goods, but we also transport our understanding to people of different social backgrounds and to all of our partners, so that this way of transport enables them to understand who they are, what effects of their work are, and what relations between them and their work are; at the same time, this way of transport helps them to understand interactive relations of their occupation between this generation and coming generations. In short, we transport understanding to everybody so that they are able to receive and consume what comes from this physical world in a meaningful way.

2. Substance of love: We transport goods to our partners by substance of love, not only by our professional ability. If we do everything no matter how big or small it is, with all our love, that thing will certainly bring us happiness right when we are doing it.

3. Substance of sincerity: Sincerity is the noblest value to everybody. Why? Because it ensures the long-lasting relation between us and our partners.

Dear friends, life itself is a transport, and if our transport is made up of understanding, love and sincerity, our transport will show to widen our road to happiness, making contributions to the long-lasting happiness of the community and society. If we practice transporting like that, our happiness in life is not a dream but a reality. We must develop our life in this direction, then every positive significance will come to all of us in life.

I wish you success in your practice.

Transcribed by Bikkhu Thich Van Phap

Translated into English by Nguyen Dung

--------------------------------------------------------------

CHUYỂN VẬN TÂM HỒN

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật PHÁP THOẠI CỦA HOÀ THƯỢNG THÍCH THÁI HÒA TẠI CÔNG TY KERRY, CEBU-PHILIPPINES.

Anh Norway, giám đốc công ty và các nhân viên văn phòng Kerry tại thành phố Cebu, Philippines quý mến.

tamhoncaothuong

Hôm nay là ngày 22/2/2017, chúng tôi, phái đoàn Phật giáo Việt Nam, đã được anh Norway mời đến văn phòng để cầu nguyện bình an cho công ty.Nhân đây, chúng tôi xin chia sẻ đến toàn thể quý vị những bước chân thiền hành đem đến sự an lạc cho quý vị ngay trong giây phút này.

Trước khi thiền tập, xin quý vị lưu ý mấy điểm như sau:

1/ Khi chúng ta đi thiền hành, gót chân của chúng ta đặt xuống trước rồi ý thức ôm trọn cả bàn chân. Nhấc chân lên chúng ta ý thức rất rõ là chúng ta đang nhấc chân lên. Khi đặt bàn chân xuống, chúng ta ý thức rất rõ là chúng ta đang đặt bàn chân xuống.

2/ Khi đi chúng ta ý thức từng bước chân nhấc lên và đặt xuống một cách rõ ràng, ngoài ý thức việc này chúng ta không để tâm vào bất cứ điều gì khác.

3/ Chúng ta đưa ngón tay phải và trái đặt nằm ở trong lòng của hai bàn tay và bốn ngón tay còn lại của hai bàn tay nắm ngón tay cái lại, không quá chặt, cũng không quá lõng. Nhờ thế, giúp tâm ý của chúng ta được tập trung vào mỗi bước chân đi của chúng ta hơn.Xin mời quý vị cùng thực tập với chúng tôi.

Sau khi toàn thể chúng ta thực tập thiền hành xong, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị mấy điều cần thiết trong sự chuyển vận hàng hoá ở nơi công ty của quý như sau:

1/ Chất liệu trí tuệ: công ty của chúng ta là công ty chuyển vận hàng hoá từ nơi này đến nơi khác, từ nước này đến nước khác. Chúng ta không chỉ chuyển vận đơn thuần bằng hàng hoá vật chất mà chúng ta còn chuyển vận sự hiểu biết của chúng ta đến với mọi thành phần xã hội và mọi đối tác của chúng ta, để giúp cho tất cả họ hiểu biết được chính họ là gì, tác dụng nghề nghiệp của họ là gì, và sự quan hệ giữa con người của họ và nghề nghiệp của họ là gì; đồng thời giúp cho họ có sự hiểu biết về sự liên hệ tương tác nghề nghiệp của họ giữa đời này và đời sau.Nói tóm lại là chúng ta chuyển vận sự hiểu biết đến mọi người để mọi người có khả năng tiếp nhận và tiêu thụ những gì từ thế giới vật chất một cách có ý nghĩa.2/ Chất liệu thương yêu: chúng ta chuyển vận hàng hoá đến các đối tác bằng chất liệu của tình thương mà không chỉ đơn thuần bằng nghề nghiệp. Chúng ta làm bất cứ công việc gì dù lớn hay nhỏ bằng tất cả tình thương của chúng ta, thì công việc ấy đem lại hạnh phúc ngay khi chúng ta đang hành động.

3/ Chất liệu của sự chân tình:sự chân tình là giá trị cao quý nhất đối với mọi người.Vì sao?.

Vì nó bảo chứng sự quan hệ lâu dài giữa chúng ta với mọi đối tác. Các bạn quý mến, tự thân cuộc sống chính là sự chuyển vận, và nếu sự chuyển vận của chúng ta bằng sự hiểu biết, tình thương và sự chân tình thì sự chuyển vận của chúng ta có tác dụng mở lớn con đường hạnh phúc của chúng ta, đóp góp vào sự hạnh phúc lâu dài của cộng động và xã hội.

Nếu chúng ta thực tập được như vậy thì hạnh phúc trong đời sống của chúng ta không phải là một ước mơ mà là một hiện thực.Chúng ta phải phát triển đời sống của chúng ta trong chiều hướng này thì mọi ý nghĩa tích cực của cuộc sống sẽ xảy ra cho tất cả chúng ta.Kính chúc quý vị thực tập thành công.Tỷ kheo Thích Vân Pháp kính ghi
Chia sẻ: facebooktwittergoogle